Nace Kodu Açıklama
69.10.01 Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda)
69.10.02 Hukuk müşavirliği
69.10.03 Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri)
69.10.04 Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)
69.10.07 Noterlik faaliyetleri
69.10.08 Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri
69.10.09 Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri)
69.20.01 Mali müşavirlik hizmetleri
69.20.02 Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri
69.20.03 Vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesinin hazırlanması faaliyetleri
69.20.04 Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri
69.20.05 Mali denetim faaliyetleri
70.10.01 İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil)
70.21.01 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.22.02 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
70.22.03 İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri
71.20.07 Bileşim ve saflık konularında teknik test ve analiz faaliyetleri (atık, yakıt, metal, mineral ve kimyasallar gibi maddelerin biyolojik ve kimyasal özellikleri ile mikrobiyoloji, biyokimya vb. ilgili alanlarda test ve analiz faaliyetleri)
71.20.08 Su, hava vb. kirliliği konularında teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20.09 Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik, darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)
71.20.10 Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.)
71.20.11 Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)
71.20.12 Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri)
71.20.13 Polis laboratuvarlarının analiz faaliyetleri
71.20.90 Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve yapıların kusurlarını belirlemek için radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri, sanatsal çalışmaların doğruluğunun kanıtlanması, kaynakların radyolojik muayenesi ve diğerleri)
72.11.01 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.19.01 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil)
72.20.01 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
73.20.03 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.)
74.30.12 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme büroları, mütercimlik ve tercümanlık faaliyetleri vb. dahil)
74.90.01 Ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar, mücevherler vb. için ekspertiz hizmetleri) (deniz, gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz faaliyetleri hariç)
74.90.02 İşyeri komisyonculuğu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli işletmelerin alım ve satımının düzenlenmesi vb.)
74.90.04 Hava tahmini ve meteorolojik faaliyetler
74.90.05 Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri
74.90.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)
78.10.01 İş bulma acentelerinin faaliyetleri (işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri dahil)
78.10.04 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları vb.)
78.20.01 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.30.03 Diğer insan kaynaklarının sağlanması (uzun süreli çalışma dönemleri için personel sağlanması hizmetleri)
79.90.02 Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti
79.90.90 Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç)
80.10.05 Özel güvenlik faaliyetleri (şirketlerce zırhlı araç sağlama, para, vb. değerli şeylerin toplanması ve dağıtımı, koruma ve devriye, araç park kontrol, koruma köpeği eğitimi, parmak izi tespiti vb. dahil, kamu güvenliği hariç)
80.20.01 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis, itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi)
80.30.04 Soruşturma faaliyetleri (özel dedektiflik faaliyetleri dahil)
80.30.05 İmza ve el yazısı tespit faaliyetleri
81.10.01 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması)
81.21.01 Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç)
81.22.01 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri)
81.29.02 Yol ve pistlerdeki kar ve buzun kaldırılması (kum, tuz dökülmesi dahil)
81.29.03 Park ve caddelerin süpürülerek yıkanması, temizlenmesi faaliyetleri
81.29.04 Böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların imhası ve haşere kontrol faaliyetleri (tarımsal zararlılarla mücadele hariç)
81.29.90 Diğer temizlik faaliyetleri (yüzme havuzları, tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve şişelerin temizlenmesi ile dezenfekte faaliyetleri dahil, oto yıkama hariç)
81.30.01 Gürültü, rüzgar, erozyon, yansıma, vb.ne karşı koruyucu bitkilerin dikimi ve bakımı
81.30.05 Spor alanları (futbol sahaları, golf alanları gibi), oyun alanları, güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları için yeşil alanların dikimi ve bakımı faaliyetleri
81.30.90 Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı)
82.11.01 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması)
82.19.01 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)
82.19.03 Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri
82.20.01 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri
82.91.01 Tahsilat büroları ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su, vb. fatura ve borç toplama, kişilerin veya işletmelerin kredi veya çalışma geçmişleri hakkında bilgi toplama, vb.)
82.92.01 Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.)
82.92.05 Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.)
82.99.02 Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri
82.99.05 Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri
82.99.06 Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandırma hizmetleri)
82.99.07 Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler)
82.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri)
84.11.41 Belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri
84.11.42 Ekonomik ve sosyal planlama ile istatistik ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
84.11.43 Finansal, mali ve denetim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (defterdarlık, mal müdürlükleri, vergi daireleri, Sayıştay, kamu borç ve fonlarının yönetimi dahil)
84.11.44 Genel personel işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
84.11.45 Gümrüklerle ilgili kamu yönetimi hizmetleri
84.11.46 Muhtarların faaliyetleri
84.11.47 Valiliklerin ve kaymakamlıkların kamu yönetimi hizmetleri (il ve ilçe özel idarelerinin faaliyetleri dahil)
84.11.48 Yasama ve yürütme hizmetleri
84.11.90 Kamu için diğer destekleyici kamu yönetimi hizmetleri (merkezi kamu ihale ve tedarik hizmetleri ile haritacılık vb.)
84.12.11 Eğitime ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
84.12.12 İskan ve toplum refahına ilişkin kamu yönetimi hizmetleri (su temini ve çevre koruma programları dahil)
84.12.13 Sağlığa ve sosyal hizmetlere ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
84.12.14 Spor, dinlence, kültür ve dine ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
84.13.11 Çok amaçlı geliştirme projeleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (bölgesel kalkınma projeleri dahil)
84.13.12 Genel ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (genel ekonomi politikalarının oluşturulması, teşvik faaliyetleri, patent işleri, genel istihdam politikaları, meteoroloji işleri, istihdam vb.)
84.13.13 Madencilik, doğal kaynaklar, imalat ve inşaat ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
84.13.14 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılıkla ilgili kamu yönetimi hizmetleri
84.13.15 Ticaret, otelcilik ve lokantacılık ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
84.13.16 Turizm ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
84.13.17 Ulaştırma ve iletişim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
84.13.18 Yakıt ve enerji ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (enerji bakanlığı, vb.)
84.21.05 Dış işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri hariç)
84.21.06 Yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri (yabancı konsolosluklar hariç)
84.22.05 Askeri savunma hizmetleri (silahlı kuvvetler ve savunma ile ilgili idari hizmetler)
84.22.06 Sivil savunma hizmetleri
84.23.04 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri (icra müdürlükleri vb. dahil, ceza infaz kurumlarının ve mahkemelerin faaliyetleri hariç)
84.23.05 Ceza infaz ve tutuk evlerinin faaliyetleri (eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri hariç)
84.23.06 Mahkemelerin faaliyetleri (yüksek yargı organları dahil)
84.24.01 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler (polis hizmetleri, sahil güvenlik vb.)
84.25.01 İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)
84.25.02 Hava taşıtları yoluyla yapılan itfaiye hizmetleri (orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)
84.30.01 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
90.01.14 Canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması faaliyetleri (illüzyon gösterileri, kukla gösterileri ve kumpanyalar dahil)
90.01.15 Orkestra ve bandoların faaliyetleri
90.01.16 Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetleri (müzik grupları dahil)
90.01.17 Bağımsız manken ve modellerin faaliyetleri
90.01.18 Bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri
90.01.20 Sirklerin faaliyetleri
90.01.90 Bys. diğer gösteri sanatları
90.02.11 Gösteri sanatlarına yönelik yönetmenlerin ve yapımcıların faaliyetleri
90.02.12 Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi)
90.03.09 Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dahil)
90.03.11 Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri
90.03.12 Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dahil)
90.04.01 Sanat tesislerinin işletilmesi (sanat galerileri, konser ve tiyatro salonları ve diğer sanat tesisleri)
91.01.02 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri (devlet arşivleri dahil)
91.02.01 Müzelerin faaliyetleri
91.03.02 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (tarihi alanların ve yapıların korunması dahil)
91.04.02 Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler (milli parklar dahil)
92.00.01 Müşterek bahis faaliyetleri (at yarışı, köpek yarışı, futbol ve diğer spor yarışmaları konusunda bahis hizmetleri)
92.00.02 Loto, vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dahil)
92.00.03 Kumarhanelerin faaliyetleri (çevrim içi olanlar dahil)
93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)
93.11.02 Hipodromların işletilmesi
93.12.01 Atıcılık ve okçuluk kulüplerinin faaliyetleri
93.12.03 Futbol, voleybol, basketbol vb. kulüplerinin faaliyetleri
93.12.04 Güreş kulüplerinin faaliyetleri
93.12.05 Jokey kulüplerinin faaliyetleri
93.12.06 Tenis kulüplerinin faaliyetleri
93.12.07 Yüzme kulüplerinin faaliyetleri
93.12.09 Atletizm kulüplerinin faaliyetleri
93.12.90 Diğer spor kulüplerinin faaliyetleri (golf, bovling, satranç, kayak, buz pateni, vb. kulüpleri)
93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
93.19.01 Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri
93.19.02 Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri
93.19.03 Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)
93.19.04 Spor ligleri ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri
93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri
93.19.06 Atış poligonlarının faaliyetleri
93.19.90 Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. Diğer spor ve eğlence hizmetleri)
93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
93.29.01 Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil)
93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi (yiyecek ve içecek sunum hizmetleri hariç)
93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi
93.29.05 Dans pistlerinin, diskoteklerin işletilmesi (içecek sunum hizmetleri hariç)
93.29.07 Marina, vb. dinlence amaçlı ulaştırma tesislerinin işletilmesi
93.29.08 Havai fişek ile "ses ve ışık" gösterisi faaliyetleri
93.29.09 Kayak pistlerinin işletilmesi
93.29.10 Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç)
93.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence hizmetleri (boğa güreşi, rodeo vb.)
94.11.03 Esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri
94.11.04 Çiftçi ve ziraat odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri
94.11.05 Ticaret ve sanayi odaları ve üst kuruluşlarının faaliyetleri
94.11.06 İşveren sendikalarının faaliyetleri
94.11.90 Diğer iş ve işveren odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri (işçi, işveren ve memur sendikaları hariç)
94.12.01 Baroların faaliyetleri
94.12.05 Mesleki birlikler, dernekler ve odaların faaliyetleri (mimar, mühendis, tabip, muhasebeci, yazar vb. dernek ve odaları) (barolar hariç)
94.12.90 Diğer profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94.20.01 İşçi ve memur sendikalarının faaliyetleri (üst kuruluşları dahil)
94.91.02 Üyelik gerektiren dini kuruluşların faaliyetleri (cami, kilise, sinagog vb. yerlerde ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin faaliyetleri vb.)
94.92.02 Siyasi kuruluşların faaliyetleri (siyasi partiler, vb.)
94.99.01 Üyelik gerektiren çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik dernek ve birliklerin faaliyetleri (vahşi yaşamı koruma kuruluşları dahil)
94.99.02 Üyelik gerektiren gençlik dernek ve birliklerinin faaliyetleri (öğrenci birlikleri ile izci birlik ve kulüpleri dahil)
94.99.03 Üyelik gerektiren yurtsever dernek ve birliklerinin faaliyetleri (savaş gazisi birlikleri vb.)
94.99.04 Üyelik gerektiren hayvanları koruma dernek ve birliklerinin faaliyetleri (hayvanları koruma derneği, vb.)
94.99.05 Üyelik gerektiren kadın hakları koruma dernek ve birliklerinin faaliyetleri
94.99.08 Okul aile birlikleri
94.99.09 Üyelik gerektiren kültür, dayanışma ve eğlence dernek ve birliklerinin faaliyetleri
94.99.12 Üyelik gerektiren ideoloji ve düşünce kuruluşlarının ve derneklerinin faaliyetleri
94.99.13 Üyelik gerektiren sivil arama ve kurtarma dernek ve birliklerinin faaliyetleri (sivil savunma faaliyetleri hariç)
94.99.14 Üyelik gerektiren bireysel özgürlük ve insan hakları dernek ve birliklerinin faaliyetleri
94.99.15 Üyelik gerektiren gönüllü sağlık dernek ve birliklerinin faaliyetleri
94.99.16 Engellilere, etnik gruplara ve azınlıklara yönelik üyelik gerektiren birlik ve kuruluşların faaliyetleri
94.99.17 Üyelik gerektiren toplumsal hayatı geliştirme ve iyileştirmeye yönelik oluşturulan birlik ve kuruluşların faaliyetleri
94.99.18 Üyelik gerektiren tüketici haklarını savunan birlikler ve kuruluşların faaliyetleri
94.99.19 Havacılığın geliştirilmesine yönelik üyelik gerektiren kuruluş ve derneklerin faaliyetleri
94.99.20 Üye olunan derneklerin üst kuruluşları ve üst birlikleri (iş, işveren ve mesleki birlik ve derneklerin üst kuruluşları hariç)
94.99.21 Üyelik gerektiren yardım kuruluşlarının ve derneklerinin faaliyetleri (doğal afetlerde zarar görenler, evsizler, fakirler için organizasyonlar, vb.) (arama ve kurtarma hariç)
94.99.22 Üyelik gerektiren eğitim ve araştırma birlik ve derneklerinin faaliyetleri
94.99.23 Üyelik gerektiren konut ve kalkınma birlik ve derneklerinin faaliyetleri
94.99.24 Üyelik gerektiren mezun dernek ve birliklerinin faaliyetleri (profesyonel meslek kuruluşları hariç)
94.99.90 Üyelik gerektiren başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri (klasik araba birlikleri, kiracı birlikleri, vb. dahil)
96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri
96.02.03 Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri
96.02.04 Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri
96.02.05 Sadece ağdacılık hizmeti sunan salonların faaliyetleri
96.03.01 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler (cenaze yıkama yerlerinin işletilmesi, cenazenin nakli, yıkama hizmetleri, mezar yeri satışı, defin hizmetleri, cenaze levazımatçılığı vb.)
96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri
96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)
96.04.03 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)
96.09.02 Nikah salonlarının hizmetleri
96.09.03 Fal , astroloji ve spiritualist hizmetleri
96.09.04 Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti
96.09.05 Hamallık hizmetleri
96.09.07 Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri
96.09.08 Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç)
96.09.09 Tanıştırma bürolarının ve evlendirme ajanslarının hizmetleri
96.09.10 Kendi hesabına çalışan yamak, garson, vb. hizmet sunanların faaliyetleri
96.09.12 Genelev hizmetleri
96.09.14 Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, barındırma, kuaförlük, eğitim, vb. hizmetler)
96.09.15 Şecere bulma faaliyetleri
96.09.16 Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dahil, oyun ve kumar makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç)
96.09.18 Arzuhalcilerin faaliyetleri
96.09.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme ve piercing hizmetleri, vb.)
97.00.10 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri
99.00.15 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri (yabancı ülke elçilikleri, milletlerarası işbirliği örgütleri, vb. dahil)

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya