Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen Meclis Toplantısı’nda olağan meclis toplantısına geçildi. 2024 Şubat Ayı Meclis Toplantısı, 2024 Ocak Ayı Meclis Kararı, Ocak Ayı Mizanı, Hesapları İnceleme Komisyonu Kararı ve Ocak Ayı Faaliyetleri, gündemiyle Meclis Başkanı Serhat Karadağ başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Şanlıurfa Gıda OSB Müdürü Muhammed Şansal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

 

 

Toplantı, Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Serhat Karadağ konuşmasında şunları kaydetti:

 

“Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, çoğunluğumuz sağlanmıştır. Hepiniz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2024 yılının Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı'na hoş geldiniz.

Sizleri şahsım ve Meclis Divanı adına saygıyla selamlıyor, Şubat ayı Meclis Toplantımızı açıyorum.

Öncelikle geçtiğimiz günlerde Meclis Üyemiz Sait Aydın’ın vefat eden dedesine ve Meclis Üyemiz Mahmut Barut’un vefat eden amcasına buradan bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.  Mekânları cennet olsun, inşallah.

Kıymetli hazirun,

Hatırlarsanız, geçen Meclis Toplantısı’nda kısa da olsa gittikçe yaklaşan yerel seçimlere dikkat çekmiştim. Bu süreç hızla ilerlerken, neredeyse ilimiz adına yerel yönetimin başına talip olmaya adayların da tamamı netleşti. Öncelikle, ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet adına bu yola çıkan tüm adaylara, siyasi parti,

ideolojik dünya görüşü fark etmeksizin başarılar diliyorum. Kentimizin ekonomik anlamda kalkınması ve büyümesi, sosyokültürel olarak ilerlemesi için elini taşın altına koyan herkesin görüş ve önerilerini önemsiyoruz.

Değerli arkadaşlar,

İlimiz sahip olduğu ticari, sanayi, turizm, tarımsal, genç nüfusu ve işgücü potansiyeli açısından bölgenin en önemli kentlerinden biridir. Bu potansiyelin gün yüzüne çıkarılmasında, hakkıyla değerlendirilmesinde kamu, sivil ve özel kurum ve kuruluşların temsilcileri olarak hepimize, elbette büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Ancak hak verirsiniz ki, kentsel sorunlarımızın çözümünde,

yerel yönetimler ve karar alıcıları ayrı bir yere ve büyük role sahiptir. Altyapı, trafik, çevre düzeni ve temizliği, kentin peyzajı ve estetiği, imar ve yapılaşma tarzı, kültürel ve tarihsel mirasların restorasyonu, korunması ve tanıtımı, kentin inşası ve yapılaşması alanında faaliyet gösteren ilgili sektörlerimizin sorunlarının çözülmesi, onlarla iş birliği yapılması,

kültürel, sanatsal ve edebi faaliyetlerin düzenlenmesi için modern mekânların inşası gibi birçok konuda en önemli aktör belediyelerdir. Dolayısıyla, seçilecek yeni belediye başkanlarının, kim ve hangi siyasi partiden olduğuna bakmadan, dönemin ruhuna ve koşullarına uygun bir şekilde bu tür konularla ilgilenmelerini, sorunları gidermelerini şimdiden talep ediyoruz.

Biz de, yapılacak çalışmaların takipçisi olacağımız gibi, kentimizi her alanda ileriye taşıyacak, kalkındıracak, dertlerine derman olacak tüm çalışma, proje ve girişimlere imkânlarımız ve koşullarımız çerçevesinde destek vermeye gayret edeceğiz. Tabii ki, Odamız siyaset üstü bir misyona sahiptir. Fakat bu, önemli ve doğru gördüğümüz çalışmalarda,

siyasi kurum ve aktörlerle iş birliği, müzakere ve istişare yapmayacağımız, aynı şekilde eksik ve yanlış bulduğumuz konularda da eleştiri ve öneri sunmayacağımız anlamına gelmiyor. Zira, bu kent hepimizindir. Kentimiz ile ilgili yapılacak her doğru çalışma ve faaliyette pay sahibi olduğumuz gibi, her yanlış ve eksik karar, çalışma ve faaliyette de sorumluluk sahibiyiz.

Dolayısıyla, bireysel ve kurumsal anlamda herkesin görev bilinci ile hareket edip sorumluluklarını yerine getirmesi temennisiyle, toplantımızın Odamız ve ilimiz adına verimli geçmesini diliyor, hepinize şükranlarımı iletiyorum.” Dedi.

 

Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın  konuşmasının  ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yetim  konuşmasında şunları söyledi:

İş dünyası olarak finansmana erişim, piyasalardaki fiyat istikrarsızlığı gibi ekonomik sorunlarımız, maalesef devam etmekte.

Biliyorsunuz, Eylül ayında, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program açıklanmıştı. Program kapsamında, 2023 yılı sonu enflasyonu yüzde 65 civarında, ikinci ayının sonuna geldiğimiz 2024 yılı sonu enflasyon ise yüzde 33 olarak belirlenmişti. Zira, yıllık enflasyon hala yüzde 65 civarında seyrediyor. Tabii ki, enflasyonun düşmesini, istihdam oranımızın yükselmesini, işsizlik oranımızın azalmasını,

girdi maliyetlerin düşmesini, döviz kurlarının stabil bir seyir izlemesini iş dünyası olarak en çok biz istiyoruz. Çünkü, yaşanacak ekonomik iyileşme yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve fiyat istikrarı konusunda en çok bizim işimize yarayacak. Hayat pahalılığı azalacak, arz-talep dengesi çerçevesinde üretim ve tüketimde artış yaşanacak. Dolayısıyla, en büyük beklentimiz,

enflasyonun düşmesi için ekonomiden sorumlu üst düzey yetkililerin de dile getirdiği “rasyonel zeminde” gerekli yapısal reformların hızlıca uygulanmasıdır. Yerel seçim sonuçlarının piyasaya nasıl yansıyacağı da, ayrıca önem arz eden bir meseledir. Her ne kadar konuya dair tahminler olsa da, bizim temel temennimiz, seçim sonuçları ne olursa olsun, piyasaların artık rahat nefes almasıdır.

Sahip olduğumuz ticari, sanayi, tarım ve turizm potansiyeli açısından değerlendirildiğinde, ülke olarak içinde bulunduğumuz mevcut durum bize yakışmıyor. Çünkü daha iyisini fazlasıyla hak ediyoruz. Ulusal kalkınma, büyüme ve gelişme büyük oranda yerel kalkınma, büyüme ve gelişmeye bağlıdır. Elbette, tersini söylemek de mümkün. Bu düşünce ve inançla ilimizin her alanda kalkınması, büyümesi ve gelişmesi için Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm var gücümüzle çalışıyor ve emek veriyoruz. Bu çerçevede, geçen ay yürüttüğümüz birkaç önemli faaliyetten bahsetmek istiyorum.

Odamız ve KOSGEB iş birliği ile düzenlenen “Sanayide Yeşil Dönüşüm” tanıtım ve bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptık. Toplantıya birçok kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’ların temsilcileri ve üyelerimiz katıldı. Toplantıda, son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada önemi gittikçe artan yeşil ve dijital dönüşüme dayalı sanayileşmenin gerekliliği, imkân ve avantajları,

bu konuda sağlanan hibe ve teşvik destekleri uzmanlar tarafından üyelerimize anlatıldı. Orada da ifade edildiği gibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayide yeşil dönüşümle ilgili 450 milyon dolarlık büyük bir destek paketi açıkladı. Bu paket kapsamında Güneş Enerjisi yatırımlarına ayrı özel bir bütçe ayrılmış.  Sanayicilerimizin konuya hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum.

Zira ilimiz, yeşil sanayi ve yenilenebilir enerji konusunda büyük bir potansiyele sahip. Yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji sanayide artık bir zorunluluktan ziyade, bizim için bir fırsattır.

Odamız ev sahipliğinde, TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile “2024 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi” konusunda da bir bilgilendirme toplantısı düzenledik.

Toplantıda, yapılacak tarımsal ve kırsal yatırımlar için söz konusu proje kapsamında verilecek hibe ve teşvik desteklerin miktarı, imkânları, başvuru tarihleri ve yolları hakkında üyelerimiz uzmanlar tarafından bilgilendirildi. Biz de, büyük bir tarım kenti olan ilimizde tarıma dayalı sanayinin gelişmesinin önemine dikkat çekerek, kent ve kırsal arasındaki dengeli büyüme ve gelişmenin gerekliliğini anlatmaya çalıştık.

Bu ay içerisindeki en önemli faaliyetlerimiz, diyebilirim ki, Odamıza bağlı Gıda Araştırma ve Analiz Merkezimiz’in açılışı ile Odamız ev sahipliğinde, deprem bölgesindeki illerin katılımıyla düzenlediğimiz “Bölgesel İnşaat Sektörü Toplantısı” oldu. Gıda Araştırma ve Analiz Merkezimizi açılışını, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Odamız adına gerçekten de çok kıymetli bir organizasyondu ve alnımızın akıyla üstesinden geldik. Bakan bey de merkezimizin tarım ve gıda kenti olan ilimiz Şanlıurfa ve bölgemiz için taşıdığı önemi vurguladı. Ben burada, bir kez daha böyle bir organizasyonun hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerimize, Odamız ve Merkezimizin çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.

Merkezimizi geliştirip büyütmek, gıda araştırma ve analizi hususunda bölgenin üssü haline getirmek artık hepimizin vazifesidir. Zira merkezimizde yapılacak araştırma ve analizler sayesinde katma değeri yüksek, kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretileceğine, Ar-Ge bilincimizin ve rekabet gücümüzün artacağına, KOBİ’lerimizin ve gıda üreticilerimizin bilimsel ve teknolojik sorunları çözüleceğine inanıyoruz.

Açılış töreninden sonra, Valilikte sanayicilerimize yönelik bizzat Bakan beyin yönettiği bir istişare toplantısı düzenlendi. Orada da sanayicilerimiz ile birlikte sorunlarımızı açık bir şekilde doğrudan bakan beye iletme fırsatımız oldu. Sağ olsun Bakan bey de, bazı sorunlara toplantıda müdahale ederek çözülmesini sağladı, diğer sorunları not alarak ilgileneceğini belirtti.

Tabii ki, biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak konuyu yakından takip edecek, sorunların çözümü noktasında gerekli tüm desteği vereceğiz. Bununla birlikte, ifade ettiğim gibi, diğer bir önemli faaliyetimiz de, Odamız ev sahipliğinde, deprem bölgesindeki illerin de katılımıyla düzenlediğimiz “Bölgesel İnşaat Sektörü Toplantısı”ydı.

Bölge odalarının yönetim kurulu, meclis ve ilgili komite üyeleri ile inşaat sektörü temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantımızda, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, hasar gören kentlerimizin yeniden inşası konusunda özel sektörün oynayacağı önemli role değindik. Toplantımıza konuşmacı olarak katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı, akademisyen, uzman ve hukukçularımız

sektörle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplantımızda katılımcılar tarafından dile getirilen sorunlar, talepler ve çözüm önerileri tek tek kaydedildi ve şu an uzmanlarımız tarafından geniş bir rapor haline getiriliyor. Raporumuzun bu ayın sonuna kadar biteceğini düşünüyoruz. Bitmesi halinde TOBB’a ve ilgili bakanlıklara ileteceğiz.

Son olarak, nitelikli ve kalifiyeli personel yetiştirip istihdam etmek için çalışan ŞUTGEM’imizde de eğitim programlarımız devam ediyor. Halihazırda tekstil ve hazır giyim kursları devam ederken, kaynakçılık eğitimimizi geçen hafta tamamlayıp kursiyerlerimizi sertifikalandırdık. Dün de ayakkabı imalatı kursumuz için mülakatlar yapıldı. Eğitim süreci ise, önümüzdeki hafta başlayacak. Biz ŞUTSO olarak, bu tür programlarla

iş dünyamızın nitelikli çalışan ihtiyacını gidermeye gayret ediyoruz. Kurslarımız gayet verimli geçiyor ve eğitim sürecini tamamlayan kursiyerlerimizin yüzde 65’ine yakınını istihdam etmeyi başarıyoruz. Bunun için de ŞUTGEM yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Elbette, istihdam sorunumuz gibi, yatırım, üretim ve ihracat sorunlarımızı da çözmeye yönelik çalışmalarımızı daha da artırarak sürdürüyoruz.

Temel amacımız, kentimizi ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanında bölgenin ilklerinden yapmaktır. Bunu başaracağımız inancıyla, toplantımızın ilimiz ve Odamız adına verimli geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

 

Toplantıda, Şanlıurfa Gıda OSB Müdürü Muhammed Şansal Şanlıurfa Gıda OSB ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

 

Gündem maddeleri görüşüldü ve oylandı. Oylamaların akabinde, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Çizmeci 2024 Ocak Ayı faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi.

 

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17.01.2024 - 19.02.2024 tarihleri arasında Odamıza;

153 yeni üye kaydedilmiş,

231  Üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

39 üyenin kaydı silinmiştir.

19.02.2024 Tarihi itibari ile Toplam Faal Üye Sayımız: 13.089

2024-2027 YILI STRATEJİK AMAÇLAR

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2024-2027 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanmış ve uygulanmaktadır. 2024-2027 yılı Stratejik Plan kapsamındaki amaçlarımız;

STRATEJİK AMAÇ 1.: ŞANLIURFA SANAYİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 2.:  ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ALT YAPISINI GELİŞTİRMEK

STRATEJİK HEDEFLER

2024-2027 yılı kapsamında hazırlanan Stratejik Planı Hedeflerimiz ve bu hedeflere ulaşmak için uyguladığımız stratejiler ile stratejilere yönelik yapılan faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.

STRATEJİK HEDEF 1.: Sanayici yatırımcının %30 artışı için çalışmalar yapılması

 

STRATEJİ: Yatırım Ortamının Geliştirilmesi

 

23.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'nın katılımıyla düzenlenen Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

 

03.02.2024 tarihinde   TÜBİTAK ve ŞUTSO iş birliğiyle kurulan ŞUTSO Gıda Araştırma ve Analiz Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldığı açılışta konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, “Merkezimiz, gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın bölgesel rekabet gücünün artması, katma değeri yüksek, kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretilmesi ve markalaşarak ihraç edilmesi konusunda da önemli bir işlev görecektir” dedi.

(https://sutso.org.tr/haberler/sanliurfa-ticaret-ve-sanayi-odasi-sutso-gida-arastirma-ve-analiz-merkezi-faaliyete-gecti-s1133)

04.02.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı, Şanlıurfa AK Parti Milletvekilleri Hikmet Başak ve Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve il protokolü ile birlikte, Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda şehrimizin iş insanları ve sanayiciler ile bir araya gelerek sektörel sorun, talep ve çözüm önerilerini istişare etti. Sayın Bakanımıza iş dünyamızın sorunları ve bu sorunların çözümü konusunda gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz.

15.02.2024 tarihinde  ASKON Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suphi Kuşulay ve Şanlıurfa Gıda Toptancılar Derneği Başkanı Ramazan Çaşıl ile Şanlıurfa Mobilyacılar İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Fatih Kuşulay, Meclis Başkanı Serhat Karadağ'ı ziyaret etti. Ziyarette ilimizin mevcut ekonomik potansiyeli konuşuldu.

 

STRATEJİ: Üyelerin yeşil dönüşümüne katkı sağlanması

 

08.02.2024 tarihinde ŞUTSO AB Bilgi Merkezi’nin organize ettiği “Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Etkileri” başlıklı panel ve eğitim programı ŞUTGEM’de düzenlendi. Programda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, “Hem sanayicilerimizin küresel pazardaki rekabet gücünün ve sahip olduğu ekonomik payının artmasını, hem de kentimizin yeşil sanayi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının merkezi haline gelmesini, dolayısıyla da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üssü haline gelmesini istiyoruz” dedi.

(https://sutso.org.tr//haberler/baskan-yetim-ilimizi-yesil-sanayi-ve-yenilenebilir-enerji-merkezi-haline-getirecegiz-s115)

 

STRATEJİ: Etkin işbirliği mekanizmaları oluşturularak ve lobicilik faaliyetleri yürüterek Oda öncülüğünde yeni proje ve yatırımların hayata geçirilmesi

Etkin işbirliği mekanizmaları oluşturularak ve lobicilik faaliyetleri yürüterek Oda öncülüğünde yeni proje ve yatırımların hayata geçirilmesi, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

 

 

13.02.2024 tarihinde  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) organize ettiği Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremin ardından yeniden yapılanan iller için düzenlediği “Bölgesel İnşaat Toplantısı” ŞUTSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Programda konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, “Bilimsel aklı, rasyonel yöntemleri, uluslararası standartları, ülkemizin ve bölgemizin deprem gerçeğini merkeze alan, çevreyi ve tarımsal alanları koruyan bir anlayışla yeniden yapılanma ve inşa sürecini hızlı bir şekilde başlatmamız artık kaçınılmazdır.” dedi.  ŞUTSO Meclis Başkanı Serhat Karadağ ise, “İnşaat ve yapı sektöründe yer alan firmalar olarak bizler, şehirlerimizi yeniden inşa edip ayağa kaldıracak bilgi, deneyim, birikim ve altyapıya sahibiz.” dedi.

(https://sutso.org.tr/haberler/sutsoda-onemli-toplanti-deprem-sonrasi-yeniden-insa-s121)

 

 

STRATEJİ: Finansal kaynaklar için çalışmalar yapılması

 

31.01.2024 tarihinde 2024 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Projesi (KKYDP) Bilgilendirme Toplantısı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Toplantı Salonunda düzenlendi.

(https://www.sutso.org.tr/haberler/2024-yili-kirsal-kalkinma-yatirimlarini-desteklenmesi-projesi-kkydp-sutsoda-anlatildi-s112)

12.02.2024 tarihinde  ŞANLIURFA'DA FOSTER PROJESİ TANITILDI: KOBİ’LERE 30,2 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ

T.C. Sanayi Bakanlığı, KOSGEB, KFW işbirliği ile "Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi" Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Programda konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, “ŞUTSO olarak biz, bu zorlukların üstesinden gelmek, değişen küresel koşullara uyum sağlamak ve her daim üyelerimizin yanında olmak için çalışmalarımızı durmadan sürdürüyoruz.” dedi.

(https://sutso.org.tr/haberler/sanliurfada-foster-projesi-tanitildi-kobilere-302-milyon-avro-hibe-destegi-s120

15.02.2024 tarihinde 12. Meslek Komitesi'nin Koordinasyonun'da ŞUTSO Viranşehir TSO Temsilciliği'nde KOSGEB İl Müdürü İdris Erkeksoy'un katılımı ile KOSGEB'in Hibe, Teşvik ve Destek programları ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 

STRATEJİ: Odanın iletişim yetkinliğinin arttırılması

 

18.01.2024 tarihinde Meclis Başkanı Serhat Karadağ, ŞUTSO 27. Meslek Komitesi Meclis ve Komite Üyeleri ile birlikte, Şanlıurfa Milli Emlak Müdürü Sadun Yetkin'i ziyaret ederek gübre ve zirai ilaç sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini istişare etti.

22.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ve Meclis Başkanı Serhat Karadağ, ŞUTSO Gıda Araştırma ve Analiz Merkezi (GAAM) Yönetim Kurulu toplantısına katılarak merkezin devam eden inşa faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgi aldı.

23.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret ederek bölge sorunları ile çözüm önerilerine dair istişarede bulundu. Nazik misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

06.02.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim EKOTÜRK TV'de "Deprem Özel" programı ile Canlı Yayında İzlemek için linke tıklayınız. (https://youtube.com/live/s1kZofud-Hk?si=i7HCu6J0wowtcSvU)

06.02.2024 tarihinde UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ! 6 Şubat 2023, 04.17 "Asrın Felâketi" dediğimiz ilimiz, bölgemiz ve ülkemizi derinden sarsan, büyük bir can ve mal kaybına neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, böylesi bir felaketin tekrarlamamasını temenni ediyoruz.

 

06.02.2024 tarihinde YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZIN 6 ŞUBAT DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜ MESAJI

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!

6 Şubat 2023, Saat: 04.17.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Yetim, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, "Büyük bir deprem riski taşıyan ülkemizde bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için yapmamız gereken en temel şey, depreme dayanıklı yapılar ve dirençli şehirler inşa etmektir" dedi.

(https://sutso.org.tr/haberler/baskan-yetimden-6-subat-depreminin-yil-donumu-mesaji-s114)

 

08.02.2024 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Taş ve Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan ile Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu temsilcileri, Odamız 6. ve 12. Meslek Komiteleri Şubat ayı olağan toplantısına katıldı. Toplantıda buğday pazarının ve nakliye firmalarının taşınması ile ilgili sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

 

STRATEJİK HEDEF 2.: Her yıl ilimiz ihracat tutarının oranının %40 artması için çalışmalar yapılması (TİM, GAİB verileri kaynaklı)

STRATEJİ: Dış ticaretin geliştirilmesi / Odanın iletişim yetkinliğinin arttırılması

 

24.01.2024 tarihinde Türk Arap İş Birliği Federasyonu Başkanı (TURAB) ve Tunus İzmir Fahri Konsolosu Sabuhi Attar ile beraberindeki heyet, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

 

STRATEJİ: İhracatçı firmalara ulusal/uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması için yeni pazarlar kazandırmak

İhracatçı firmalara ulusal/uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması için yeni pazarlar kazandırmak, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

 

 

STRATEJİ: Üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlanması

Üyelerin dijital dönüşümüne katkı sağlanması, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

 

STRATEJİ: Etkin işbirliği mekanizmaları oluşturularak ve lobicilik faaliyetleri yürüterek Oda öncülüğünde yeni proje ve yatırımların hayata geçirilmesi

Etkin işbirliği mekanizmaları oluşturularak ve lobicilik faaliyetleri yürüterek Oda öncülüğünde yeni proje ve yatırımların hayata geçirilmesi, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

 

STRATEJİ: Finansal kaynaklar için çalışmalar yapılması

 

Finansal kaynaklar için çalışmalar yapılması, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

 

STRATEJİK HEDEF 3.:  Sanayide nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması oranının bir önceki yıla göre %50’ye çıkarılmasına katkı sağlanması

STRATEJİ: Nitelikli İş Gücü gelişimine katkı sağlanması&

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya