ŞUTSO İHRACATÇI BULUŞMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) üyelerinin ihracat potansiyelini artırmak ve uluslararası ticarette güçlenmelerini sağlamak amacıyla, ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda “Şanlıurfa İhracatçı Buluşmaları” programı gerçekleştirildi. Programa ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ŞUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, GAİB Genel Sekreteri Bülent Kayalı, GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan ve ŞUTSO üyesi birçok firma yetkilisi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, İlimizin ihracatını artırma konusunda Odamızın yürüttüğü çalışmalara ve yeni gelişen teknolojinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi.

 “Bir ülkenin veya bir kentin, gelişmişlik düzeyi yapılan ihracat ile doğru orantılıdır. Başta enerji sektörü olmak üzere, birçok sektörde ihracat bizim için stratejik bir konudur. Oda olarak ilimizin iktisadi kalkınması ve büyümesi adına büyük önem verdiğimiz bazı temel meseleler var. Bunların başında da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat geliyor. Son bir yıl içinde yaşadığımız 6 Şubat depremleri ve sel felaketi gibi doğal afetlere rağmen, hem ülke hem de il olarak ihracat potansiyelimizi artırdık.

Verilere baktığımız zaman, ülkemizin genelinde ihracatın 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 209 milyar 904 milyon dolar olduğunu görüyoruz. İlimizde ise, 2023 yılının ilk 11 ayında toplam ihracatın 285 milyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. Sektörel bazda baktığımızda ise, elektrik ve elektronik, tekstil ve hammaddeleri, iklimlendirme sanayii, makine ve aksamları, mobilya, kağıt ve orman ürünleri gibi sektörler, ilimizin ihracat oranının en yüksek olduğu alanların başında geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak, Suriye, İran, Cezayir ve Nijerya gibi Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Tabii, ilimizin ihracat oranından bahsederken şunu da vurgulamak gerekir. Biliyorsunuz, ilimizde bir İhtisas Vergi Dairesi yok. Bundan dolayı da birçok firmamız, KDV iadesinin etkin ve hızlı bir şekilde sağlanması için işlemlerini Gaziantep ili üzerinden yapmaktadır. Hak verirsiniz ki, bu da bizim ihracat oranımıza olumsuz yansımaktadır. O yüzden, biz firmalarımızın KDV iade işlemlerinin etkin bir şekilde işlenmesi için, her zaman ve her platformda ilimizde bir İhtisas Vergi Dairesi’nin kurulmasını talep ediyoruz. Bu talebimizi buradan da bir kez daha dile getirmek istiyorum.

KDV iadesi sorunu, tabii ki, ihracatçı firmalarımızın yaşadıkları sorunlardan sadece biridir. Ayrıca gümrük, vize ve bürokratik sorunlar yaşadıklarını, iç pazarda artan talebin ihracatımızı olumsuz etkilediğini, hem küresel düzeyde hem de ülke bazında artan girdi maliyetlerinin üretim, istihdam ve lojistik alanında firmalara ağır yükler getirdiğini belirtmek gerekir. Elbette, ihracat yapan veya yapmak isteyen firmalar olarak bizim de ürün çeşitliliğimizi artırmamız, ürün pazarını büyütmemiz, küresel iş birliği yelpazemizi genişletmemiz gerekir. Biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuyla ilgili çalışmalar üzerinde özellikle duruyoruz. Örneğin, bu yıl içerisinde biri Almanya’da, diğeri Birleşmiş Arap Ermirlikleri’nin Dubai Emirliği’nde olmak üzere, üyelerimizi iki önemli uluslararası fuara götürdük. Üyelerimiz bu vesileyle buralara yapılacak ihracat ve yatırım potansiyelini yerinde görme; buraların sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını öğrenme fırsatını yakaladı. Ayrıca bu ülkelerdeki kurum ve firma yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilerek, ekonomik ve ticari iş birliği yapma adına sözleşmeler yapıldı, konuyla ilgili imkân ve avantajlar hakkında bilgiler edindi.

Artık çok hızlı bir şekilde gelişen, hayatın her alanını, her safhasını doğrudan etkileyen teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde, yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatındaki payımızı yükseltmemiz gerektiği gibi, e-ticaret ve e-ihracat gibi yeni yöntemlerle teknoloji ve dijitalleşmeye dayalı ihracat kapasitemizi de artırmalıyız. Rekabet temelli ticaret ve sanayi anlayışı, dünyada yaşanan her teknolojik gelişme ve ilerlemeye ivedilikle entegre olmayı zorunlu kılmaktadır. Tabii, teknolojik yeniliklerin takip edilerek üretim ve ihracat sürecine entegre edilmesi ve bu kapsamda işgücünde niteliğin artırılması için AR-GE İnovasyon faaliyetleri önem arz etmektedir. Bundan dolayı da AR-GE İnovasyon faaliyetleri için verilen maddi destek payının artırılması gerekir.

Son olarak, ilimiz adına Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri’ne yönelik birkaç taleplerimiz olacak. Her şeyden önce, biz birçok konuda GAİB’den gerekli ve yeterli bilgileri alamıyoruz. Çünkü ilimizde kendilerine ait kurumsal niteliği olan, rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir yer ve çalışma ortamı yok. İkincisi, GAİB’in ihracat verileri ile ilgili verileri Odamızla paylaşması noktasında sıkıntı ve sorunlar yaşıyoruz. Daha doğrusu, veriler bizimle paylaşılmıyor. Örneğin, en çok ihracat yapan firmalar Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizimle paylaşılmıyor. Ayrıca, ilimizde Gümrük Müdürlüğü konusunda yetersizlikler söz konusu. Mesela, gümrük işlemleri ile ilgili olarak kalifiyeli personel ve gümrük müşavirleri yok. Temel temennimiz, GAİB’in bu konuda da üzerine düşeni yapması, ihracatı en önemli meselelerinden biri yapan Odamızla daha fazla veri paylaşıp iş birliğini artırmasıdır.

Sözlerime son verirken, bu programın ülkemiz ve ilimiz adına verimli geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” şeklinde konuştu..

Daha sonra GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’nin konuşması ile devam eden programda, eğitmen ve alanında uzman isimler tarafından dış pazara giriş belgesi, yurtdışı marka tescil desteği, pazara giriş projesi hazırlama desteği, yurtdışı pazar araştırma desteği, yurtiçi ve yurtdışı fuar desteği, tanıtım desteği ve diğer alanlarla ilgili Ticaret Bakanlığınca verilen desteklere ulaşım konusunda bilgilendirme sunumları yapıldı.

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya