ŞUTSO 2024 YILI BİRİNCİ MÜŞTEREK MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI

ŞUTSO 2024 yılı birinci Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı, ŞUTSO Meclis Toplantı Salonunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ve Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Mehmet Yetim 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili bir değerlendirme yaparken, Meclis Başkanı Serhat Karadağ da Meslek Komitelerinin önemine değindi.

 

Oda bünyesinde çalışmalarını yürüten Meslek Komitelerinin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin görüşülerek değerlendirildiği ve sektörler arası iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı toplantıya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Taş, Mustafa Zahit, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, 29 Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri katıldı.

 

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Serhat Karadağ şunları dile getirdi: “Sayın Başkan, değerli Meclis Üyelerim, kıymetli komite temsilcileri ve üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinize 2024 yılı Birinci Müşterek Komite Toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri şahsım ve kurumum Meclisi adına saygıyla selamlıyorum.

 

Biliyorsunuz, bu tür müşterek komite toplantıları bizim tabi olduğumu 5174 sayılı mevzuat gereği yılda 2 kere düzenlenir. Bu toplantıların amacı da 66 sektörü temsil eden 29 komitemizin temsilcileri ve üyelerini bir araya getirmek, onların ortak sorunları ile çözüm önerilerini istişare etmektir. Elbette, her bir komitemizin kendine özgü faaliyet alanları ve sorunları var. Bunlar yapılan komite toplantılarında, zaten konuşuluyor ve tartışılıyor. Ama bu gibi müşterek toplantılar, dediğim gibi, hem ortak sorunların ve çözüm önerilerinin istişare edilmesi, hem de sektörler arasında var olan ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi adına büyük önem taşıyor.

Komitelerimiz, düzenledikleri aylık toplantılarında faaliyet alanları ile ilgili istişarede bulunur, var olan sektörel sorunları ve çözüm önerilerini tespit edip Oda Yönetim Kurulu’na iletirler. Yönetimimiz de, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra çözüme yönelik ilgili en üst makamlarla paylaşıp çözüm sunmalarını talep eder. Dolayısıyla, bu noktada komiteler temel önemde bir görev yerine getiriyor. Sorunları yerinde belirleyip Yönetim Kurulu aracılığıyla çözülmelerini sağlıyorlar. Üyelerimizin sorunlarının çözümünde ilk halka, komitelerimizdir ve bu çok büyük bir önem taşımaktadır. Diyebilirim ki, iş dünyamızın sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda Meslek Komiteleri işin mutfağıdır. Dolayısıyla, komitelerimizin taşıdığı bu önemin farkındayız. Buna istinaden, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlığı olarak hem bölgemize hem de odamıza katkı sağlama konusunda çalışmalar yaparken, meslek komitelerimizin yönlendirmelerini titizlikle dikkate alıyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayı içerisinde komite toplantılarının istatistiklerine bakacak olursak Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitelerimizin toplantıları ilk 6 ay içerisinde %71,3   (783  kişinin) katılım oranı ile   153 adet oturum gerçekleşmiştir. 289  adet konu görüşülmüş  ve  karara bağlanmıştır. 135  adet görüş /öneri (yazışma) gerçekleşmiştir.

 

Bu tür toplantılar vesilesiyle karşılıklı istişare ve iş birliğimizin güçlendirilmesini temenni ediyor, zamanlarını ayırarak meslek komite toplantımıza katılan, sorun ve çözüm önerilerinin odamıza ulaştırılması hususunda çalışıp çabalayan, emek veren tüm meslek üyelerimize, meclis üyelerimize ve tüm meslek komitesi başkan ve temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ise, “Sayın Divan, Değerli Meclis Üyeleri, kıymetli komite başkanları ve üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinize 2024 yılı 1. Müşterek Komite Toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyorum.

Bugün burada, 2024 yılının birinci müşterek komite toplantımız için bir aradayız. Biliyorsunuz, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim 66 farklı sektörü temsil eden 29 meslek komitemiz var. Komitelerimiz temel olarak temsil ettikleri sektörlerle ilgili sorunları tespit edip çözüm önerilerini sunmak için çalışırlar. Biz de Yönetim Kurulu olarak, komitelerimizin belirledikleri bu çözüm önerileri ve taleplerini mümkün mertebe en üst mercilere aktarmakla yükümlüyüz. Özellikle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat potansiyelimizi artırmayı temel hedefimiz olarak görüyoruz. Bunun için de gerekli olan ekonomik rekabet gücümüzü ve toplumsal refah seviyemizi artırmak, üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde ticari ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi güçlendirmek, bu konuda her sektörden üyelerimize öncülük etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kalite, müşteri memnuniyeti, akreditasyon yönetim sistemleri ve edindiğimiz misyon ile kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarıp üyelerimize kesintisiz ve en iyi hizmeti vermeyi amaçladık. Üyelerimize çözüm odaklı ve nitelikli hizmet vermek, memnuniyetlerini maksimum seviyeye çıkarmak, emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, bunun yanında bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını sağlamak adına politikalar belirliyoruz ve bunları uygulamaya çalışıyoruz.

 

Odamızı birlikte yönetmeyi temel şiar edindik. Bu çerçevede her sektörümüzün taleplerini karşılıyoruz. Sektör temsilcilerimizle dayanışmayı artırmak ve bütün meslek kollarının gelişmesini sağlamak için çaba harcadık, harcamaya da devam ediyoruz.

 

Bu yıl içinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediğimiz programda yerel basın mensupları ile bir araya geldik. Basın Yayın sektöründeki sorun ve çözüm önerilerini istişare ettik.

Akabinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi detaylarını paylaşmak ve finansmana erişim noktasında izlenebilecek yol haritasını aktarmak amacıyla Odamız Meclis Toplantı Salonu’nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması ve ekonomik büyümede doğal kaynak tüketiminin minimum seviyeye düşmesi için sanayide başlatılan yeşil dönüşüm süreci, imalat sektörü başta olmak üzere, tüm sektörler için önemli hale geldiğine dikkat çektik.

Organize Sanayi Bölgesinde Genişleme alanı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. OSB Yönetimi ve Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde işlemler sürdürülüyor. Konunun takipçisiyiz.

 

Yine Odamız ev sahipliğinde il protokolünün katılımıyla düzenlenen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında Kırsal kalkınmanın, İlimizde tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve bu süreçte dönemin ruhuna uygun olarak dijitalleşmenin esas alınması büyük önem taşımakta, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın artırılması ve bu kaynakların üretimde kullanılması temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bulunduğu konum itibarıyla elverișli iklimi, verimli toprakları, yüksek güneșlenme miktarı, düșük nem oranları, jeotermal su kaynaklarıyla seracılık açısından da çok önemli bir potansiyele sahip. İlimizin sahip olduğu bu potansiyeli değerlendirmemiz, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi tarzında sunulan hibe ve teşvik programlarından en iyi şekilde yararlanmamız gerektiğine belirttik. Çünkü bu programlar kapsamında, bu tür programlarla tarım sektörünün istihdam yaratabilme ve ihracattaki payını artırma kapasitesi de artırılmış olacak. İlimiz tarım ürünlerinin katma değerli ürün haline getirme çabası içerisindeyiz.

 

Bildiğiniz üzere Şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Gıda Araştırma ve Analiz Merkezi’nin (ŞUTSO - GAAM)  açılış töreni gerçekleştirildik. Odamız bünyesinde kurmuş olduğumuz ve Bölgemizin tek labarotuvarı olan  (ŞUTSO - GAAM) gıda sektörüne yönelik hizmetler sunan araştırma ve analiz merkezi olmanın yanı sıra Gıda ürünlerinin kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel analizlerini yaparak ürünlerin güvenliği ve kalitesini belirler.

Siz kıymetli üyelerimizin hem yatırım hem de ihracat adına ulusal ve küresel düzeyde yeni pazarlar keşfetmeleri, ticari iş birliklerini güçlendirmeleri için de çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz.  Bizler Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptığımız çalışmalar ile geçtiğimiz yıl 250 Milyon Dolar olan İhracatımızı bu yıl 443 Milyon dolara çıkardık.

 Bilhassa düzenlediğimiz 21- 24 Nisan tarihleri arasında Kuzey Irak Bölgesi’ne yapmış olduğumuz ziyaretler en somut örneklerdendir.

Kuzey Irak Bölgesi’nde Duhok Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Duhok TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Şükrü Cemil, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Milletvekili Sn. Çiya Şerif, Duhok TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldik. Yaptığımız görüşmede ilimiz Şanlıurfa ile Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, ticarette yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın artırılması ile ortak projelerin geliştirilmesi üzerine bir toplantı yaptık. Akabinde T.C. Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeleri ile bir araya gelerek, ilimizin bölgedeki ticaret potansiyelini artırmak için gerekli diplomatik desteklerin artırılması, ilimiz ile bölge arasındaki ticari ilişkilerin ve kurumsallaşma iş birliğini güçlendirilmesinin yolları, genel anlamda ticarette yaşanan sorunlar üzerine istişarelerde bulunduk. Erbil’de yayın yapan Rûdaw TV’nin programına katılarak ilimiz Şanlıurfa'nın sanayi, ticaret, tarım ve turizm başta olmak üzere, birçok alanda geliştiğini, büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Şanlıurfa Keten Köyneği Fıstığının önemine de değindik.

Erbil Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Sn. Servar Kemal havari’yi ardından Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Geylan Haci Sayid ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldik. Ziyarette, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın artırılması ile ortak projelerin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

 

 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) olarak Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremin ardından yeniden yapılanan iller için düzenlediğimiz “Bölgesel İnşaat Toplantısı” Odamız Meclis Toplantı Salonunda düzenledik. Toplantıda, Türkiye genelinde 2023 yılı içinde İnşaat sektöründeki sorun ve çözümleri görüştük. Konut satışlarında da yüzde 17,5 oranında bir düşüş yaşandığı ve Deprem bölgesi illerinde ise, konut satışlarındaki düşüşün Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğuna dikkat çektik.

 

Yine aynı şekilde odamızda düzenlenen Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantısına katıldık. Bu toplantıda Türkiye’de özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) arasında mesleki ve teknik eğitime yönelik hayata geçirilen ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamında gerçekleştirilen PYK toplantısında 2023- 2024 öğretim yılında Urfa Mesleki ve Teknik Aanadolu Lisesi’de  yapılacak çalışmalar ile ilgili kararlar aldık.

 

Zirai İlaç Tohum Ve Gübre Sektöründeki Sorunlar Çözüm Önerileri İle Kobiler Ve Tarım Sektörüne Yönelik Hibe Teşvikler Toplantısını odamız ev sahipliğinde düzenleyerek Şanlıurfa’nın uygun iklim koşullarına, verimli tarım arazilerine, büyük bir su kaynağına ve güneş enerjisine sahip olduğu, ilimizin tarımsal potansiyelini açığa çıkarmak, tarımsal ürünlerimizi katma değerini artırarak marka haline getirilmesi gerektiğini ve ihracatımızı en üst seviyeye taşımak için hepimizin çok çalışması gerektiğine değindik.

Siz kıymetli üyelerimize daha kaliteli bir hizmet sunabilmek adına Mayıs ayında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)"Alo İhracat Destek Hattı" ile üyelerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladık. "Alo İhracat Projesi" ile ilgili Şanlıurfa'nın ihracat potansiyelini arttırmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek için ortak bir çaba sarf ederek, Alo İhracat Destek Hattı ile  ticaretin her aşamasında işletmelere rehberlik sağlamayı, ihracat süreçlerinde karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı destek sunmayı ve ihracat potansiyelini arttırmak için stratejiler geliştirmeyi hedefledik ve hayata geçirdik.

“9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri” kapsamında, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odamız (ŞUTSO) AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonla, Haïdouti Orkestrası Göbeklitepe Amfi alanında müzikseverlerle buluşturduk. Her ne kadar İlimizin Ticari ve iktisadi kalkınması için çalışıyor olsakta sosyal faaliyetlerde  yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Böylece Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sadece ekonomik kalkınmayı hedeflemekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal gelişimi de önemsiyoruz. Kültürel ve sosyal etkinlikler, ilimizde yaşayan vatandaşlarımız ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekmektedir. Bu da dolaylı olarak ilimizin ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Odamızda "Türk Eximbank Kredi Ve Sigorta Programları” ve KOSGEB "Girişimcilik Destekleri Programı Bilgilendirme Toplantıları" düzenledik. Orada da ifade ettiğim gibi 2023 yılı itibarıyla EXİMBANK, Şanlıurfa'da toplam 18 ihracatçı ve yatırımcıya 8 milyon dolar tutarında kredi ve teminat mektubu sağladı. Buna istinaden Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve TBMM Başkan Vekili Sayın Bekir Bozdağ’a, EXİMBANK Şanlıurfa Şubesi açılması talebimizi ilettik ve konunun takipçisiyiz.

 

Kalifiyeli personel yetiştirip istihdam etmek için çalışmalarını sürdüren ŞUTGEM’imiz var. Özellikle tekstil ve hazır giyim, ayakkabıcılık, kaynakçılık, elektronik, bilişim gibi alanlarda kurslar veren ŞUTGEM, çalışmalarını başarılı bir şekilde devam ettiriyor.

Turizmi geliştirmek için başta uçak seferleri olmak üzere restorant ve otel yatırımcılarının sayısını arttırmaya çalışıyoruz.

Sağlık ile ilgili komitemiz çalışmakta ciddi doktor eksiğimiz var. Açığı kapatmaya çalışıyoruz. Sağlıkla ilgili problemleri çözüp sağlık sektörünü geliştirmek için çalışıyoruz. Bütün bunlar haricinde birçok tarımsal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim ile ilgili faaliyetlere ev sahipliği yaptık.

Siz kıymetli üyelerimizin hem yatırım hem de ihracat adına ulusal ve küresel düzeyde yeni pazarlar keşfetmeleri, ticari iş birliklerini güçlendirmeleri için de çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz. Büyük önem verdiğimiz bu tür programlarımızı ve başka birçok alanla ilgili faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Temennimiz, bu süreçleri hep birlikte istişare içinde yürütmektir. Zira, hepimiz kentimizin kalkınması, gelişmesi, toplumsal refah seviyesinin yükselmesini istiyoruz. Dolayısıyla, ben bu tür toplantılar vesilesiyle iş birliklerimizi artırmayı umut ediyorum. Ortak Adımlar atarak Büyük Başarılara imza attık ve atmayada devam edeceğiz. Birlikte Büyüyen Ekonomi ve Güçlenen Toplum için "Birlikte Başaracağız, Şanlıurfa Kazanacak!" Toplantımızın ilimiz ve Odamız adına verimli geçmesini diliyorum. Sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

 

 

 

Konuşmalarının ardından, TOBB Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Akademik Danışmanı Doç Dr. Ömer Faruk Demirkol “2023 Yılı Müşterek Meslek Komiteleri Raporu” ŞUTSO Hukuk Müşaviri Avukat Cüneyd Altıparmak “Arabuluculuk, İşçi, İşveren Sorunları ve Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.

 

 

Sunumların sonrasında ise 3.Meslek Komite Başkanı Recep Uğuzlu, 11. Meslek Komitesi Başkanı Ali Demir,  21. Meslek Komite Üyesi Hakan Tatar, 22. Meslek Komite Üyesi Cihan Oktay  sektörel gelişmelerle ilgili birer konuşma gerçekleştirdi.

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya