ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ŞUTSO) KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI, ŞUTSO MECLİS TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gerçekleşen Meclis Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fırat, Meclis Başkan Yardımcısı Bülent Aziz Bülbül, Meclis Üyesi Metin Baydar  gündem dışı birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, olağan meclis toplantısına geçildi. 2023 Kasım Ayı Meclis Toplantısı, 2023 Ekim Ayı Meclis Kararı, Ekim Ayı Mizanı, Hesapları İnceleme Komisyonu Kararı ve Ekim Ayı Faaliyetleri, gündemiyle Meclis Başkanı Serhat Karadağ başkanlığında yapıldı.

Toplantı, Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Serhat Karadağ konuşmasında şunları kaydetti:

“Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri, çoğunluğumuz sağlanmıştır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Kasım Ayı olağan Meclis Toplantısı'na hoş geldiniz.

Hepinizi, şahsım ve Meclis Divanı adına saygıyla selamlıyor, Kasım Ayı Meclis Toplantımızı açıyorum.

Sayın Meclis Üyeleri, kıymetli Meclis üyemiz Sayın Mehmet Cenap Urluk iş yoğunluğundan dolayı istifa etmiş, yerine 22. Meslek Komitesi’nden Remzi Urluk arkadaşımız gelmiştir. Sayın Cenap Urluk’a bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, Sayın Remzi Urluk’a da yeni görevinde başarılar diliyorum. Kendisine ve Odamız ŞUTSO’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Değerli hazirun,

Sayın Başkan özet şeklinde bir süreç değerlendirmesi yapacak, ama ben yönetimimizin ve meclisimizin 1. yılını kutlamakla başlamak istiyorum. Hem Yönetim Kurulu hem de Meclis olarak 1 yılımızı geride bıraktık. Bu süreçte ilimiz iş dünyası ve Odamız adına hep birlikte çok kıymetli işler yaptık. Dediğim gibi, Başkan bey konuşmasında yapılan çalışmalar üzerinde duracak. Dolayısıyla, tekrara düşmemek adına bu konuda çok bir şey söylemek istemiyorum.

 

Kıymetli Meclis Üyeleri,

Artan girdi maliyetleri, maalesef hemen her sektörde firmalarımızın ekonomik zorluklar yaşamasına yol açıyor. Bunların başında gelen ve ilimizde büyük bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip olan sektörlerden biri de tekstil ve hazır giyim sektörüdür. Girdi maliyetlerinin artması ile birlikte, önce Bangladeş’in, şimdi de Hindistan ile bazı Afrika ülkelerin sağladığı ucuz işgücü ve ucuz enerji ile bu sektöre dair yatırımların merkezleri olmaya başlamaları, yol açtığı haksız rekabet ile ülkemiz ve ilimizdeki yatırımcılarımızı olumsuz etkilemektedir. Sektöre hem maddi kaynak sağlanması, hem de dijitalleşmeye dayalı ve uluslararası pazar alanlarında rekabet imkânları sunulması konusunda gerekli adımların atılması gerekiyor. Biz Oda olarak, sektörün ilimizdeki yatırımcılarının yaşadığı sorunların farkında ve bilincindeyiz. Bu konuda elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Dijital dönüşüme dayalı ve çevre dostu sanayileşmeye değinmişken, bu iki meselenin küresel pazarda artık temel belirleyici faktörlerden olduğunu unutmamalıyız. Bugün ülkemiz ve dünyada ticareti ve sanayisi gelişmiş bölgelere yönelik bu konuyla ilgili sürekli seminerler, webinarler ve bilgilendirme toplantıları yapılmakta, teşvik, hibe ve fon olarak finans kaynakları sunulmaktadır. Urfa girişimcileri, yatırımcıları ve tüccarları, kısaca iş dünyamızın temsilcileri olarak bizler de üretim, istihdam ve ihracat potansiyelimizi artırmak, alternatif finans kaynakları bulmak için dijitalleşme ve çevre dostu teknolojilere daha fazla önem ve öncelik vermeliyiz. Bu konunun Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim en önemli gündem maddelerimizden olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü, sektörel olarak dünyada yaşanan ticari, endüstriyel ve teknolojik gelişmelere entegre bir şekilde kendimizi yenilemek zorundayız.

Kıymetli Meclis Üyeleri,

Son olarak, yarın burada KOSGEB iş birliği ile düzenlenecek önemli bir bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapacağız. Toplantıya bizzat KOSGEB Başkanı sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu katılacak ve KOBİ’lerimize sunulacak destekler konusunda detaylı bir sunum yapacak. Bu toplantıya katılımınızın büyük önem arz ettiğini belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın ilimiz ve Odamız adına verimli geçmesini diliyor, hepinizi bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

 

Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın  konuşmasının  ardından, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yetim  konuşmasında şunları söyledi:

Sayın Divan, değerli Meclis Üyeleri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Kasım Ayı olağan Meclis Toplantısı'na hoş geldiniz.

Hepinizi, şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

 

Kıymetli Meclis üyeleri,

Biliyorsunuz, yönetime gelişimizin bir yılını geride bıraktık. Bu süreçte neler yaptığımızı tek tek anlatmayacağım. Çünkü vaktimiz yok. Ancak önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşma noktasında, büyük çaba ve gayretler gösterdiğimiz konusunda içimiz rahat. Her şeyden önce, "Birlikte Yöneteceğiz" sloganıyla yönetimi devralmaya talip olduğumuzda söz verdiğimiz gibi, Odamızı birlikte yönetmeyi temel şiar edindik. Bu çerçevede bütün Meclis üyelerimizin taleplerini karşılıyoruz. Bir yıl önce, ortak akılla ilimizin tüm sektör temsilcileriyle dayanışmayı artırmak ve bütün meslek kollarının gelişmesini sağlamak için çaba harcayacağız, demiştik. Aynı çizgi ve idealde olduğumuzu, bunun için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdüğümüzü siz kıymetli Meclis Üyelerimizin bilmesini isterim. Tabii ki, bu süreçte deprem ve sel gibi iki büyük ve talihsiz doğal afetle karşılaştık. Genel olarak tüm toplumumuzun, özel olarak da iş dünyamızın büyük can ve mal kaybı yaşamalarına neden oldu. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz de eklenince, yükümüz ve elbette sorumluluğumuz daha da arttı. Ancak biz, sorumluluğumuzu yerine getirmek adına farklı sektörlerde iş yapan firmalarımızın sorunlarını sürekli dile getirdik, çözüm konusunda da birçok girişimde bulunup ısrarcı olduk.

Örneğin, TBMM’de siyasi parti ayırımı yapmadan tüm Şanlıurfa milletvekillerimiz ile görüşme gerçekleştirdik. İlimiz iş dünyasının sorunlarını raporlar halinde kendilerine tek tek sunduk ve takipçisi olacağımızı vurguladık. Yine, Cumhurbaşkanı Yardımcımız sayın Cevdet Yılmaz ile ekonomi, ticaret, maliye ve çalışmadan sorumlu ilgili bakanlarımızın katıldığı, TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası’na katıldık. Burada da sorunlarımızı, öneri ve taleplerimizi doğrudan yetkililere aktardık. Bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki’nin daveti üzerine deprem bölgesindeki Odaların başkanları olarak Ankara’ya gittik ve kendisiyle bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, deprem sonrası kent ve imarla ilgili yaşadığımız sorunları, OSB’mizin büyütülüp yeni yatırım alanlarının açılması, tarım dışı alanların GES projeleri için tahsis edilmesi ve bu konuda gerekli teşvik ve hibe desteğinin sunulması, ilimizde bir Ticaret Merkezi’nin kurulması gibi taleplerimizi rapor halinde sunduk. Aynı şekilde, geçen hafta Malatya’da katıldığımız bir toplantıda da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile görüşme fırsatımız oldu. Orada da bu gibi temel sorunlarımızı kendilerine ifade ettik.

Şimdi yeri gelmişken GES’lerle ilgili olarak şu önemli notu da hatırlatmak istiyorum: Şanlıurfa Valiliğimiz koordinesinde “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralı Yatırımları içi Şanlıurfa Karacadağ GES İhtisas Endüstri Bölgesi”nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Fakat bu bölge için altyapı başta olmak üzere, birçok kalemde yapılacak işlerin bir Ankara firmasına verilmesi planlanmaktadır. Ancak biz, sanayicilerimizin ihtiyacı ve hakkı olanı alması konusunda tüm gücümüzle çalışacağız ve inşallah alacağız da.

Kıymetli hazirun,

Bütün bunlar haricinde birçok tarımsal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim ile ilgili faaliyetlere ev sahipliği yaptık. Deprem ve sel felaketleri sürecinde hep birlikte koordineli bir şekilde çalışarak yaralarımızı sarma adına güçlü bir ortak irade ortaya koyduk. Depremzede ve sel mağduru insanlarımızla maddi ve manevi büyük bir yardım ve dayanışma içinde olduk. Ayrıca, yerel ve uluslararası STK’larla iş dünyamıza finans anlamında sağlanacak kaynaklar, fon ve destekler konusunda görüşmeler, toplantılar düzenledik. TOBB’dan da bir yetkilinin katıldığı ve bölgemizdeki 7 Odamızın bileşeni olduğu “Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu”muzun 25. toplantısına ev sahipliği yaptık. Hakeza Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından Trabzon ve Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlenen “Kadın Girişimciliğinde Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret” programına ev sahipliği yaptık ve iki ilin düzenlediği programlara katıldık. Almanya’da katıldığımız ANUGA Fuarı gibi etkinliklerle siz değerli Meclis Üyelerimize dış pazar ve ihracat konusunda imkânlar sunmaya çalıştık ve tabii ki, sunmaya da devam edeceğiz. Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı iş birliği ile kalifiyeli çalışan yetiştirip istihdam etmek için çalışmalarını sürdüren ŞUTGEM’imiz var. Özellikle tekstil ve hazır giyim, ayakkabıcılık, kaynakçılık, elektronik, bilişim gibi alanlarda kurslar veren ŞUTGEM, Dünya Gıda Programı iş birliği ile yürüttüğü çalışmaları başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Hatta geçen haftalarda BM- Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü ŞUTGEM’i ziyaret etti ve burada, destek verdikleri iller arasında en fazla kursiyer yetiştiren ve istihdam eden ilin Şanlıurfa olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, Türkiye’de sadece 5 şehirde bulunan Gıda Analiz ve Araştırma Merkezimizin (GAAM) inşa çalışmalarını sürdürüyoruz. Burada idari bina olarak kullanılacak olan ek bina inşaatı tamamlandı. Ayrıca TÜBİTAK tarafından alınan sarf ve kimyasalların da %80’i tamamlanmış olup bazı akredite analizlerin metot, kalite kontrol ve test çalışmalarına başlanmıştır. Bunlar da tamamlandığında akreditasyon başvurumuzu yapacak ve inşallah 2024 yılının Şubat-Mart aylarında merkezimizin açılışını gerçekleştirip üyelerimizin hizmetine sunacağız.

 

Değerli arkadaşlar,

Bahsettiğim bu bir yıllık sürecin doğal bir parçası olarak bu ay içinde de önemli çalışmalara imza attık. Örneğin, bu ayın ilk haftasında, neredeyse tüm Meclis Üyelerimizin iştirak ettiği Antalya’daki YÖREX Fuarı’na katıldık. Standımız orada gerçekten de yoğun bir ilgi gördü ve çok beğenildi. Odamızın prestiji açısından çok memnun ayrıldığımız bir fuar oldu. Fuar sürecinde, TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu standımızı ziyaret etti ve bize başarı dileklerini iletti. Yine önemli ziyaretçilerimizden biri, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Durak oldu. Onlar, Temmuz ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde Coğrafi İşaret Tescili almış ürünlerle ilgili bir sergi düzenlenmiş ve Odamız tarafından tescillenen URFA KETEN KÖYNEĞİ FISTIĞIMIZI da şehrimiz adına orada sergilemişlerdi. Kendisiyle hem bu meseleyi hem de coğrafi işaret tescili almış diğer ürünlerimizi ve bunları nasıl katma değeri yüksek ürünler haline getirip küresel pazara ihraç edeceğimizi istişare ettik. Sağ olsun Başkan bey de, bize bu konudaki çalışmalarımıza kıymet verdiğini, destek ve katkıda bulunacağını belirtti. En son iki gün önce Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) iş birliği ile Odamız’da, Almanya pazarı, bu pazarın sahip olduğu imkânlar ve avantajlar ile ilgili üyelerimize yönelik bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Yoğun katılımlı ve herkesin istifade ettiği, memnun kaldığı bir program oldu. Zaten temel gayelerimizden biri de üyelerimize uluslararası pazarın tanıtımı, imkânları, avantajları ve dezavantajları hakkında enformasyon sağlamaktır. Bu kapsamda böyle programlar yapmaya devam edeceğiz.

Dediğim gibi, 1 yıllık faaliyetimizi anlatmaya çalışsak vaktimiz yetmeyecek. Ancak, öz ve kısaca şunu belirtmek istiyorum: İş dünyamızın sorun, talep ve önerilerini her platformda dile getiriyor, çözüm konusunda da imkânlarımızı ve yetkili mercileri elimizden geldiğince zorluyoruz. Bundan siz değerli üyelerimizin hiç şüphesi olmasın diyor, Meclis Toplantımızın ilimiz ve Odamız adına verimli geçmesini temenni ediyorum.

Sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyor, 1. yılımızın hepimize kutlu olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Meclis Toplantımızın verimli geçmesini diliyor, sizleri bir kez saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”.

Gündem maddeleri görüşüldü ve oylandı. Oylamaların akabinde, Genel Sekreter Vekili  İbrahim Halil Çizmeci 2023 Ekim Ayı faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi.

 

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

16.10.2023 - 13.11.2023 tarihleri arasında Odamıza;

198 yeni üye kaydedilmiş,

224  Üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

26 üyenin kaydı silinmiştir.

16.10.2023 Tarihi itibari ile Toplam Faal Üye Sayımız: 14.902

1) ŞUTSO’NUN KURUMSAL GELİŞİMİ

1- Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi

      Yeni hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

  1.  Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi

Yeni hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

 

  1. Kurumsal Alt Yapısının ve Yetkinliklerinin Gelişmesi

16.10.2023 tarihinde  Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından odamız İlk Yardım Ekibine Sertifikalı İlk Yardım eğitimi verildi.

 

2) BÖLGE EKONOMİSİNİN KALKINMASI

2.1 Stratejik Hizmet Sektörlerinde Uzmanlaşmasının Sağlanması ve Büyümenin Hızlandırılması

18.10.2023 tarihinde İş insanı Fatih Gerger ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulu Başkan Vekili         Mustafa Zahit'i ziyaret ederek ilimize yatırım yapma ve ilimizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyeli hakkında istişarede bulundu.

18.10.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, bölge Oda ve Borsa Başkanlarımızın katılımıyla düzenlenen "TOBB Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı"na katıldı.

23.10.2023 tarihinde SUTAD Genel Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ile Yönetim Kurulu Üyemiz Bedir Süzer'i ziyaret ederek Türk Patent Kurumu'nun Odamız başvurusu üzerine Keten Köyneği Fıstığı  için verilen Coğrafi İşaret Tescil Belgesini takdim etti.

02.11.2023 tarihinde  Bugün Antalya Anfaş Fuar Merkezinde başlayan ve dört gün devam edecek olan yöresel ürünlerin tanıtıldığı YÖREX Fuarı'nda yerimizi aldık.

04.11.2023 tarihinde  TÜRKPATENT Başkanı Prof. Zeki Durak, YÖREX Fuarı'ndaki standımızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ve Meclis Başkanı Serhat Karadağ ile bir araya geldi. Görüşmede, ilimizin ürünlerinin hem ülkemizde hem de küresel ölçekte  tescillenip markalaşması istişare edildi.

 

2.2 Tarımsal Üretimin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuşturulması

27.10.2023 tarihinde  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla "2. Şanlıurfa Pamuğu Çalıştayı" yapıldı.

(https://sutso.org.tr/haber/2031/sanliurfa-pamugu-turkiyede-1-sinif)

 

31.10.2023 tarihinde  1.Şanlıurfa Pamuğu Festivali, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odamız koordinasyonunda, Şanlıurfa  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Şanlıurfa/Eyyübiye İlçesi Zeynepköy’de pamuk tarlasında düzenlendi.

https://sutso.org.tr/haber/2033/1sanliurfa-pamugu-festivali )

 

2.3 Sanayinin Gelişmesi ve Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş

      Sanayinin Gelişmesi ve Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

2.4 Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

28.10.2023 tarihinde  ŞUTSO tarafından kurulan Trugo istasyonlarında başlattığımız şarj işlemleri, Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla, Araç markası fark etmeksizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel  00:00 - 23:59 saatleri arasında ücretsiz olarak sizi bekliyor!

2.5 Kobilerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi

19.10.2023 tarihinde TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

(https://sutso.org.tr/haber/2029/sutsonun-kadin-girisimciler-kurulu-icra-komitesi-secimleri-yapildi)

19.10.2023 tarihinde TOBB Şanlıurfa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. 

(https://sutso.org.tr/haber/2030/sutsonun-genc-girisimciler-kurulu-icra-komitesi-secimleri-yapildi)

10.11.2023 tarihinde   Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ile Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Göbeklitepe Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Koop. tarafından düzenlenen "Kadının Emeğini Güçlendirme ve Finans Sağlanması" konulu girişimcilik eğitimi sertfika törenin katıldı.

2.6 Turizm Kapasitesinin Arttırılması ve İlimizin Tanıtılması

     Turizm Kapasitesinin Arttırılması ve İlimizin Tanıtılması  çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

2.7  Teşvik, Yatırım ve Finansal Olanaklara Erişim İmkanının Arttırılması

23.10.2023 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zahit'in katılımıyla Avrupa Birliği'nin fonladığı, Dünya Bankası aracılığında ve Türk Kızılayı Toplum Merkezi Şanlıurfa Şubesi ile İŞ-KUR İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı Odamızda yapıldı.

24.10.2023 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Diyarbakır Valisi

Ali İhsan Su'nun başkanlığında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın ev sahipliğinde  ve Diyarbakır Ticaret  ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kaya’nın iştirakiyle düzenlenen Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

30.10.2023 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ve Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Halkbankası Şanlıurfa Bölge Koordinatörü Fuat Yetkin'i ziyaret ederek, yapılabilecek işbirliklerini ve üyelerimizin finansa erişimi hususunda istişare edip, plaket takdim etti.

06.11.2023 tarihinde TÜBİTAK TEYDEB Bşk. Yard. Dr. Hasan Selçuk Selek ve Ş.Urfa Teknokent Genel Müdür Berkan Aydilek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ile Meclis Başkanı Serhat Karadağ'ı ziyaret ederek Teknoloji ve Yenilik Destek Programları ile teknoloji tabanlı girişimciliği istişare etti.

07.11.2023 tarihinde   Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın iştirakiyle Malatya'da düzenlenen 37. Fikir Sofrası Toplantısı'na katıldı.

3) ŞUTSO'NUN İLETİŞİM ETKİNLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

3.1 Üyelere Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

16.10.2023 tarihinde 27. Meslek Komitesi (Zirai İlaç Sektörü) Ekim ayı olağan toplantısı meclis, komite üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda Herboloji Kongresi hakkında istişarelerde bulunuldu.

17.10.2023 tarihinde 8. Meslek Komitesi ( otomotiv yedek parça sektörü) ekim ayı olagan toplantısı, Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

17.10.2023 tarihinde Özel Meslek Liseleri Federasyonu Genel Başkanı Avukat Ahmet Yalçın ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz ile bir araya gelerek mesleki liselerin nitelikli eleman yetiştirme potansiyelini, ilimizin eğitim sorunları ile çözüm önerilerini istişare etti.

24.10.2023 tarihinde 24.Meslek Komitesi (Medikal Sektörü) Ekim ayı olağan toplantısı; Komite Başkanı Mustafa Ezher başkanlığında Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

24.10.2023 tarihinde 12. Meslek Komitesi ( Hububat Sektörü) Ekim ayı olağan toplantısı; Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

25.10.2023 tarihinde 28.Meslek Komitesi (Sigortacılık Sektörü) Ekim ayı olağan toplantısı; Komite Başkanı Mustafa Direkçi, Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

25.10.2023 tarihinde 25. Komite Ekim ayı toplantısı YK Başkan Yrd. Mustafa Zahit öncülüğünde meclis ve komite üyelerinin katılımı ile gerçekleşti Şanlıurfa Pamuğu' nun Katma Değerinin Arttırılması için girişmlerde bulunulmasına karar verildi.

25.10.2023 tarihinde 5.Meslek Komitesi (Turizm Sektörü) Ekim ayı olağan toplantısı; Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

28.10.2023 tarihinde Yönetim Kurulu  Başkanı Mehmet Yetim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlık ettiği ve deprem bölgesindeki illerimizin yeniden inşası ile "Yerinde Dönüşüm" projesinin konuşulduğu toplantıya katılarak ilimizin deprem sonrası sorunlarını aktardı.

30.10.2023 tarihinde  Yönetim Kurulu BaşkanI Mehmet Yetim, TOBB Şanlıurfa İl KGK Başkanı ve Başkan Yardımcılarının belirlendiği toplantıya katılarak başkanlığa seçilen Hatice Kübra İlhan ile başkan yardımcılığına seçilen Emel Göllü, Aslı Melik Dişikırık ve Hatice Kübra Kaya'yı tebrik etti.

30.10.2023 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, TOBB Şanlıurfa İl GGK Başkanı ve Başkan Yardımcılarının belirlendiği toplantıya katılarak başkanlığa seçilen Mehmet Suphi Karakuş ile başkan yardımcılığına seçilen Mehmet Yıldızsoy, Cengiz Uma ve M.Taha Denek'i tebrik etti.

02.11.2023 tarihinde   Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil  ve beraberindeki heyet, YÖREX Fuarı'ndaki standımızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ile bir araya geldi.

02.11.2023 tarihinde   TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı

Ali bahar Antalya Ticaret Borsası  Yönetim Kurulu Başkanı Ali Candır  YÖREX Fuarı'ndaki standımızı ziyaret ederek ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

02.11.2023 tarihinde   ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Başkan  Yardımcısı Mustafa Zahit, Meclis Başkanı Serhat Karadağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şanlıurfa Ticaret Borsası standında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'yı ziyaret etti.

02.11.2023 tarihinde   Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naif Süer ve Kozan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kandemir Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim'i YÖREX Fuarı'ndaki standımızda ziyaret etti.

02.11.2023 tarihinde   Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zahit, Meclis Başkanı Serhat Karadağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri YÖREX Fuarı'nda GAP İdaresi standını ziyaret etti.

02.11.2023 tarihinde   Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zahit, Meclis Başkanı Serhat Karadağ ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, YÖREX Fuarı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  standında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’yı ziyaret etti.

03.11.2023 tarihinde  Antalya Vali Yardımcıları Yalçın Sezgin ve Suat Seyitoğlu ile Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki standımızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

03.11.2023 tarihinde  Antalya Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Altıngül, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki standımızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. 

06.11.2023 tarihinde   Araştırmacı Gazeteci ve Yazar Osman Güzelgöz Meclis Başkanı Serhat Karadağ'ı ziyaret ederek "Kendi Kendimize Koçluk Kitabı" isimli çalışmasını hediye etti.

07.11.2023 tarihinde 13.Meslek Komitesi (Prekande Gıda Sektörü) Kasım ayı olağan toplantısı; Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

07.11.2023 tarihinde 14.Meslek Komitesi (Toptan Gıda Sektörü) Kasım ayı olağan toplantısı; Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

07.11.2023 tarihinde 11.Meslek Komitesi (Hırdavat Sektörü) Kasım ayı olağan toplantısı; Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

08.11.2023 tarihinde 8.Meslek Komitesi (Mimar ve Mühendisler Sektörü) Kasım ayı olağan toplantısı; Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

08.11.2023 tarihinde 2.Meslek Komitesi (Mobilya ve Züccaciye) Kasım ayı olağan toplantısı; Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

08.11.2023 tarihinde 18.Meslek Komitesi (Otomotiv Sektörü) Kasım ayı olağan toplantısı;  Viranşehir TSO temsilcisi  Mehmet Bayramoğlu, Meclis, Komite ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Viranşehir de gerçekleşti. Toplantıda akabinde üye ziyareti yapıldı.

08.11.2023 tarihinde ŞUTSO 20.Meslek Komitesi Kasım Ayı olağan toplantısı; Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Mehmet Yetim, Meclis ve Komite Üyelerimizin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

08.11.2023 tarihinde ŞUTSO 18. Grup ( otomotiv sektörü) Meclis, Meslek Komite ve Sektör Üyeleri ile Viranşehir Kaymakamı Sn Önder Koç’a ziyaret bulundu. Ziyaret kapsamında; Korsan oto galericiler ve sektördeki sorunları ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

09.11.2023 tarihinde 2. Meslek Komitesi ( Mobilya ve Züccaciye) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Önkol  Komite Başkanı Mahmut Doğan Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Sn. Mehmet Ali Yakut'ta bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında hakem heyetleri ve bilirkişiler ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

08.11.2023 tarihinde   ŞUTSO 20.Meslek Komitesi Kasım Ayı olağan toplantısı; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

09.11.2023 tarihinde   Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.Şevket Ökten, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim bir araya gelerek ilimizin sosyokültürel ve sosyoekonomik sorunları ile çözümlerine dair iş birliği imkanları üzerine istişarede bulundu.

10.11.2023 tarihinde  Meclis Başkanı Serhat Karadağ 5.Meslek Komitesi (Turizm Sektörü) Kasım ayı olağan toplantısına katıldı. Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

10.11.2023 tarihinde 7.Meslek Komitesi (Kuyumculuk Sektörü) Kasım ayı olağan toplantısı; Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

10.11.2023 tarihinde Meclis Başkanımız Sn. Serhat Karadağ 5.Meslek Komitesi (Turizm Sektörü) Kasım ayı olağan toplantısına katıldı. Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

10.11.2023 tarihinde 21.Meslek Komitesi (Elektrik Sektörü) Kasım ayı olağan toplantısı; Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

10.11.2023 tarihinde   Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yetim, Şanlıurfa OSB Başkan Vekili Nebi Bayram ile birlikte, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz'ın iştirakiyle MER-DER'in  Küçükalanlı Ortaokulu'nda düzenlediği ödül törenine katılarak LGS'de başarılı olan öğrencilere bisiklet hediye etti.

 

3.2 Tanıtıma Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

27.10.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Taş, Yönetim Kurulu Üyesi Metin İlengiz ve TOBB Şanlıurfa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kübra İlhan, "Emek Veren Eller" temasıyla düzenlenen Girişimci ve Üreten Kadınlar Buluşmaları'na katılan, kadın girişimcilerin standlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

27.10.2023 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zahit, "Emek Veren Eller" temasıyla düzenlenen Girişimci ve Üreten Kadınlar Buluşmaları'na katılan,TOBB Şanlıurfa İl Kadın Girişimciler Kurulu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

28.10.2023 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Mehmet Yetim, paylaştığı mesajında "Cumhuriyetimiz için çalışmak, onu savunup korumak hepimizin en temel görevidir" dedi.

(https://sutso.org.tr/haber/2032/baskan-yetimden-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-mesaji)

29.10.2023 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. yıl dönümü münasebetiyle ile Valilik önünde gerçekleşen bayramlaşma programına katıldı.

29.10.2023 tarihinde  Cumhuriyetimizin 100. Yıl coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, Bu özel günde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Valilik önünde düzenlenen programın ardından bayramlaşma törenine katıldı.

30.10.2023 tarihinde Güneydoğu TV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bayuk ve Genel Yayın Yönetmeni Edip Baylan, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim'i ziyaret ederek yerel gündem, kentsel sorunlar ile çözüm önerileri hususunda istişarede bulundu.

02.11.2023 tarihinde  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M.Rıfat Hisacıklıoğlu'nun katılımı ile Antalya Anfaş Fuar Merkezinde düzenlenen YÖREX Fuarının resmi açılışına katıldı.

06.11.2023 tarihinde  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle Antalya'da düzenlenen 12. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'na 70 kişiden fazla Urfalı iş insanı katıldı.

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya