II. GAP AR-GE PROJE PAZARI ETKİNLİĞİ

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Şanlıurfa Harran Üniversitesi  ortaklığında Şanlıurfa Teknokent'de; “ II. GAP Ar-Ge Proje Pazarı” organizasyonu gerçekleşecektir.

 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Harran Üniversitesi  ortaklığında Şanlıurfa Teknokent'de; “ II. GAP Ar-Ge Proje Pazarı” organizasyonu gerçekleşecektir.  Söz konusu etkinlik ile akademisyenler, sanayiciler, araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini  hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanması, üniversite sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıklarının başlatılmasının desteklenmesi, teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşları temsilcilerinin konusunda uzman akademisyenlerle bir araya getirilmesi ve Harran Üniversitesi öğrencilerinin Ar-Ge Projelerine özendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

ŞANLIURFA’DA İLK DEFA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şanlıurfa ve bölgesinin teknolojik imajını güçlendirecek, teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her geçen gün yeni projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Şanlıurfa’nın büyüyen ekonomisi ve yükselen yaşam kalitesi ile Ortadoğu’nun yeni çekim merkezi olarak tanımlanması yeni proje çalışması yapan her kesim tarafından benimsenmiştir. Bu bağlamda yeni projelerin ortaya çıkması ve çıktılarının daha yüksek katma değere dönüşmesi imkanı sonucu Şanlıurfa ve bölgesinin bilim, teknoloji ve inovasyon çerçevesinde bir cazibe merkezi haline gelme imkanı artmıştır.

 

Ülkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; bölgede bilgi ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanımızı bilinçlendirmek, üniversite, sanayi ve kamu işbirliği farkındalığını artırmak, akademisyenler ve öğrenciler ile sanayicilerimizin ortak proje kültürü oluşturmak ve ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla Şanlıurfa Teknokent'de Harran Üniversitesi ve  Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ortaklığında; “ II. GAP Ar-Ge Proje Pazarı” organizasyonu gerçekleşecektir.

 

ETKİNİLİK ANA TEMALARI

Gıda ve Tarım Teknolojileri

  • Enerji ve Yenilenebilir Enerji
  • Çevre Teknolojileri
  • Tıp ve Sağlık Uygulamaları
  • Bilişim Teknolojileri
  • Endüstriyel Ürün Tasarımı
  • Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
  • Makine Teknolojileri
  • Yapı Malzemeleri Üretimi ve Uygulamaları
  • Tekstil Sanayi Teknolojileri
  • Savunma Sanayi Teknolojileri

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya