BAŞKAN YETİM: İLİMİZİ YEŞİL SANAYİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ

ŞUTSO AB Bilgi Merkezi’nin organize ettiği “Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Etkileri” başlıklı panel ve eğitim programı ŞUTGEM’de düzenlendi. Programda konuşan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, “Hem sanayicilerimizin küresel pazardaki rekabet gücünün ve sahip olduğu ekonomik payının artmasını, hem de kentimizin yeşil sanayi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının merkezi haline gelmesini, dolayısıyla da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üssü haline gelmesini istiyoruz” dedi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin (ŞUTSO-AB Bilgi Merkezi) organize ettiği “Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Etkileri” başlıklı panel ve eğitim programı Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi’nde (ŞUTSO-ŞUTGEM) düzenlendi. Programa ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, ŞUTSO Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Şanlıurfa OSB Başkan Vekili Nebi Bayram, Şanlıurfa OSB Müdürü Osman Oktay, Şanlıurfa OSB Müteşebbis Heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, kentin iş dünyasından girişimciler ile basın mensupları katıldı.

BAŞKAN YETİM: FİRMALARIMIZ SINIRDA KARBON VERGİSİ YAPTIRIMLARI İLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTIR

ŞUTGEM Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, ekonomik büyümeyi sürdürebilmek ve yaşam kalitesini artırmak için yeşil dönüşüm ve yeni nesil teknolojiye dayalı yatırım ve üretime büyük bir önem ve öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

“Bugün, insanlık küresel çapta büyük bir gıda, enerji ve çevre krizi yaşıyor. Küresel ısınma ve değişen iklim koşulları nedeniyle orman yangınlarından sel felaketlerine, depremlerden kuraklıklara, verimli toprak kaybından kıtlıklara kadar birçok çevresel sorunla karşı karşıyayız. İnsanların refah seviyesinin dayanağı olan ekonomik faaliyetler ciddi bir tehlikeye girmiş, insanlar üretim ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamada büyük sorunlar ve zorluklar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunların üstesinden gelmek, ekonomik büyümeyi sürdürebilmek ve yaşam kalitesini artırmak için sürekli yeni politikalar geliştiren, yeni stratejiler belirleyen gelişmiş ülkeler, gelinen noktada, yeşil dönüşüm ve yeni nesil teknolojiye dayalı yatırım ve üretime büyük bir önem ve öncelik vermektedir. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği 2050 yılına kadar "karbon nötr" bir kıta olmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bu yolda önemli bir araç olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını (SKDM) yürürlüğe koymuştur. Söz konusu düzenleme mekanizması için 1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, mali yükümlülük doğmayacak bir geçiş dönemi belirlendi. Ancak, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, mali yükümlülükler devreye girecek, firmalarımız sınırda karbon vergisi yaptırımları ile karşı karşıya kalacaktır.”

“ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASININ BİR AKTÖRÜ VE UYGULAYICISI OLMA ÇABASINDAYIZ”

Firmaların küresel pazarda rekabet gücünü ve sahip oldukları ekonomik payı artırmaları için sanayide yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye öncelik ve büyük bir önem vermeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Yetim, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Geçenlerde Odamız ev sahipliğinde ve KOSGEB iş birliğiyle yaptığımız "Türkiye'de Yeşil Sanayi Projesi"nin tanıtım toplantısında dediğim gibi, sanayileşmede yeşil dönüşüm, yeni nesil teknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı iş dünyamızın rekabet potansiyelinin artması için artık bir zorunluluktan ziyade, bir fırsattır. Nitekim, “Sanayide Yeşil Dönüşüm”ün hedefi, firmalarımızın çevre dostu ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları, enerji ve kaynak verimliliğini artırmaları ve karbon emisyonlarını azaltmalarıdır. Bu da onların küresel pazarda rekabet gücünü artırmalarını sağlayacaktır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak da, ekolojik farkındalık ve bilinç ile hareket edip çevresel sürdürülebilirlik politikasının bir aktörü ve uygulayıcısı olma çabasındayız. Biz, hem sanayicilerimizin küresel pazardaki rekabet gücünün ve sahip olduğu ekonomik payının artmasını, hem de kentimizin yeşil sanayi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının merkezi haline gelmesini, dolayısıyla da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üssü haline gelmesini istiyoruz. Bu çerçevede, üyelerimizi konuyla ilgili sürekli bilgilendirmek, finans ve mali anlamda sunulan hibe ve teşviklerden yararlanmaları için yönlendirmek, talep ve önerilerini kilit karar alıcı makamlara aktarmak, küresel pazara açılarak yeni iş birlikleri kurmalarını sağlamak için çalışıyor ve çabalıyoruz. Konuyla ilgili sanayicilerimize daha fazla destek verilmesi, sanayicilerimizin de sunulan imkân ve fırsatları iyi değerlendirerek kendilerini dönemin güncel koşullarına uygun dönüştürmelerini umuyor, programın Odamız ve ilimiz iş dünyası adına verimli geçmesini diliyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

Program, Çevre Mühendisi Faik Nebi Çalış’ın "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Etkileri", Mali Müşavir ve Karbon Vergisi Uzmanı Mehmet Aydınlar’ın ise “Karbon Ayakizi Hesaplarının Önemi”  başlıklı sunumlarını yapmaları ardından sona erdi.

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya