ŞUTSO 2023 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17 Nisan 2023 | 426
| | | |

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen Meclis Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis Üyeleri Mehmet Aslan ve Ömer Fırat gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından, olağan meclis toplantısına geçildi. 2023 Nisan Ayı Meclis Toplantısı, 2023 Mart Ayı Meclis Kararı, Mart Ayı Mizanı, Hesapları İnceleme Komisyonu Kararı ve Mart Ayı Faaliyetleri, gündemiyle Meclis Başkanı Serhat Karadağ başkanlığında yapıldı.

Toplantı, Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Meclis Başkanı Serhat Karadağ açılış konuşmasında şunları kaydetti: Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, çoğunluğumuz sağlanmıştır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Nisan Ayı olağan Meclis Toplantısı'na, hoş geldiniz. Hepinizi, şahsım ve meclis divanı adına saygıyla selamlıyor, Nisan Ayı Meclis Toplantımızı açıyorum.

Değerli Meclis Üyeleri, Öncelikle geçtiğimiz günlerde Amcası oğlunu kaybeden Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Önkol’a ve yeğenini kaybeden Meclis Üyemiz Bakır Kama’ya bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyor, ebediyete irtihal etmiş tüm sevdiklerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli Meclis Üyeleri, Bugünkü konuşmamı; Endüstri 4.0, Yeşil Sanayi, Yeşil Mutabakat konularına ayırmak istiyorum. Geleneksel ticaretin yerini e-ticaret bıraktığı, endüstri 4.0 ile üretim süreçlerinde dijitalleşme, otomasyon ve veri entegrasyonu teknolojilerinin kullanımının arttığı, insan faktörünü azalarak daha etkili ve verimli bir üretim yapılmasının hedeflendiği bir dünyaya doğru gidiyoruz.

Bu yeni üretim teknolojisiyle birlikte üreticiler, akıllı sensörler ve ekipmanlar kullanarak üretim sürecindeki tüm verileri verimli bir şekilde toplayabilmekte, analiz edebilmekte ve yönetebilmektedir. Böylece, üretim hataları minimize edilirken, verimlilik ve üretkenlik arttırılmaktadır. Üretim tesisleri ise, makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojileriyle donatılarak, üretim hatları ve lojistik ağlar etkili bir şekilde yönetilmektedir. Sonuç olarak, Endüstri 4.0, üretim sürecindeki her aşamanın dijital olarak yeniden şekillenmesiyle birlikte, üretim maliyetlerinin azaltılması, kalitenin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi için tarihte hiç olmadığı kadar önemlidir. Bunun yanında, ekonomik kalkınma ve çevre koruması arasındaki dengeyi sağlamaya odaklanan bir yaklaşım olarak Yeşil Sanayi, öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım, endüstriyel üretim süreçlerinde çevre dostu teknolojilerin kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi uygulamaları içermektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak görülen Yeşil Sanayi bu yönüyle hem çevre sorunlarını azaltmayı hem de işletmelerin karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Yeşil Mutabakat ise, Avrupa Birliği'nin 12 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı, iklim ve çevre politikaları kapsamında alınacak önlemleri belirleyen bir plan ve eylem paketidir. Yeşil Mutabakat, iklim değişikliği ile mücadele etmek, çevreyi korumak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak ve daha sağlıklı bir yaşam hedeflemektedir. Avrupa Birliği'nin planladığı bu eylem paketi ile sıfır sera gazı emisyonlarına ulaşılması, enerjinin tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlanması, doğal kaynaklar ve biyolojik çeşitlilik açısından verimli bir ekonomi yaratması amaçlanıyor.

Değerli Meclis Üyeleri, Türkiye'nin yeşil mutabakattaki mevcut durumuna bakacak olursak, çevreyi koruma ve sürdürülebilirliği sağlama konusunda gelişme gösterme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda özellikle yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde çevre ve iklim değişikliği konularında farkındalık arttı. Bu minvalde önemli gelişmelerin yaşandığı bir çağda Şanlıurfa iş dünyası temsilcileri olarak tüm gelişmeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamak zorundayız. Tarımsal üretimin, sanayi üretiminim, hizmet sektörünün ve ticaretin ülke ekonomisine daha fazla katkı vermesi adına, yapay zekanın, dijital teknolojinin ve yazılımın işletmelerimize entegre edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kısacası,  deneyimle içeriği, dijitalle geleneği buluşturmak zorundayız.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, meclis toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, Kadir Gecemizin ve Ramazan Bayramımızın bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.” Dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ise ilimizdeki KOBİ’lerin avantajları ve dezavantajları gibi mevcut  durumuyla ilgili detaylı bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yetim konuşmasında şunları kaydetti: "Sayın Divan, Kıymetli Meclis Üyeleri; Nisan Ayı Meclis Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri, şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli Hazirun; Yoğun emek ve araştırmalar sonucunda, şehrimizin ekonomisi için büyük önem arz eden KOBİ’lerimizin avantajları ve dezavantajları gibi mevcut durumuyla ilgili bir analiz çalışması gerçekleştirdik. Bu analiz çalışmamızın temelinde, KOBİ’lerin büyüyebilmesi, rekabet edebilirliğinin arttırılması, sorunlarının tespiti ve bu sorunlarının çözümü yönünde gerekli adımların atılması vardır. Yani kısacası, önümüzdeki günlerin çalışma süreçlerini, bu analiz çerçevesinde oluşturmayı planlıyoruz.

İşletmelerinin tamamı KOBİ'lerden oluşan ilimizde, KOBİ’lerin avantajlarına baktığımızda; İlk olarak, düşük işletme maliyetleri ortaya çıkıyor. Şanlıurfa; İstanbul veya Ankara gibi büyük şehirlere kıyasla daha düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Bu durum, KOBİ’lerin daha az sermayeyle işletme kurmalarına olanak tanımaktadır. Ardından, iş gücü geliyor. Şehrimizde, geniş bir iş gücü potansiyeli vardır. Bu da Kobi’ler için işçi temini konusunda kolaylık sağlamaktadır.

Daha sonra tarım ve hayvancılık potansiyeli geliyor. Tarım ve hayvancılık potansiyeliyle tarıma dayalı üretimlerde hammaddeye rahatça ulaşılmaktadır. Hizmet sektöründe yatırım yapmak isteyenler için ise ilimizin turizm potansiyeli, büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca; Hibe, teşvik ve destekler KOBİ’lerin finansal olarak daha rahat bir ortamda işlerini yürütmelerini sağlarken, jeopolitik konumu da KOBİ’lerin Suriye ve Irak ile ticaret yapma potansiyeli yaratmaktadır. Bu da KOBİ’lerin yeni pazarlara açılmasına olanak tanımaktadır.

Şanlıurfa'da KOBİ’lerin dezavantajları ise şöyle; Şanlıurfa'daki KOBİ'lerin bazı sorunları da bulunmaktadır. Bunlar arasında finansmana erişim zorluğu, teknolojiye yeterince yatırım yapılamaması, kalifiye işgücü eksikliği ve lojistik sorunları ilk akla gelenlerdir. Ayrıca; reklam ve pazarlama faaliyetlerine yeterli kaynak ayırılmaması, işletme yönetimi, finans ve pazarlama konusunda yeterli eğitim alınmaması, iş kurma ve iş yapma sürecinde bürokratik zorlukların olması, ağır rekabet koşullarının yaşanması, ilimizdeki KOBİ’lerin en temel dezavantajlarını oluşturmaktadır.

Değerli Hazirun; Günümüzde mobil teknolojiler, yapay zeka, nesnelerin interneti ve bulut teknolojisi gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Sonuç olarak, ilimizdeki KOBİ’llerin teknolojik yatırımlarla yeni nesil üretim ve ticaret gerçekleştirmeleri, müşteri ilişkilerini iyileştirmeleri, sosyal medya ve dijital pazarlama stratejileriyle marka bilinirliğini artırmaları ve dijitalleşmeye uyum sağlamaları gerekmektedir.

Bizler Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilimizdeki tüm KOB’lerin sorunlarının ve dezavantajlarının giderilmesi çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize ulaşan her türlü problem ve sorunların çözümü için ilgili muhataplar nezdinde girişimlerimiz sürüyor. Geçtiğimiz ayki meclis toplantımızda da söylediğim gibi yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza katkı sağlamak isteyen tüm meclis üyelerimizi aramızda görmek isteriz. Çünkü biz güç birliğine inanıyoruz. Birlikte çalışmak, birlikte yönetmek temel düşüncemizdir.

Bu duygu ve düşünlerle sözlerime son verirken, toplantımızın verimli geçmesini diliyor, Kadir Gecemizin ve Ramazan Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. " diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, gündem maddeleri görüşüldü ve oylandı. Oylamaların akabinde, Genel SekreterYardımcısı İbrahim Halil Hayırlı 2023 Mart Ayı Faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi.

2023 Mart Ayı Faaliyetlerimiz Şöyle;

13.03.2023-14.04.2023 tarihleri arasında Odamıza;

195 yeni üye kaydedilmiş,

300 Üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

33 üyenin kaydı silinmiştir.

13.04.2023 Tarihi itibari ile Toplam Faal Üye Sayımız: 13.343

1) ŞUTSO’NUN KURUMSAL GELİŞİMİ

1- Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi

Yeni hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

  1. Kurumsal Alt Yapısının ve Yetkinliklerinin Gelişmesi

05.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Taş, Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platform Toplantısı’na katıldı. 11 ilin ekonomisini doğrudan etkileyen deprem felaketi sonrası, bölgesel kalkınma için atılacak adımlar masaya yatırılırken işbirliği noktasında, istişarede bulunuldu.

2) BÖLGE EKONOMİSİNİN KALKINMASI

2.1 Stratejik Hizmet Sektörlerinde Uzmanlaşmasının Sağlanması ve Büyümenin Hızlandırılması

16.03.2023 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı İrfan Özsert ve beraberindeki heyet, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Serhat Karadağ'ın da yer aldığı ziyarette, ilimizde yürütülebilecek işbirliği çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

2.2 Tarımsal Üretimin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuşturulması

Tarımsal Üretimin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuşturulması çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

2.3 Sanayinin Gelişmesi ve Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş

23.03.2023 tarihinde ŞUTSO ve UN-WFP Dünya Gıda Programı işbirliğinde yürütülen Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Ayakkabı İmalatı Eğitim Programı 2.Dönem Eğitim Programı ŞUTGEM’de gerçekleştirildi.

2.4 Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

2.5 Kobilerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi

14.03.2023 tarihinde “Şanlıurfa’da İnşaat Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu, Sektörel Paydaş Paneli ŞUTSO’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. https://sutso.org.tr/haber/1987/sutsoda-insaat-sektorunun-sorunlari-ve-cozum-onerileri-paneli-gerceklestirildi

2.6 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

13.03.2023 tarihinde ŞUTSO 27.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı; Komite Başkanı Ömer Cihat Bilgin, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

14.03.2023 tarihinde ŞUTSO 18. Meslek Komitesi Mart ayı olağan toplantısı; Komite Başkan Yrd. Mehmet Korkmaz, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

17.03.2023 tarihinde ŞUTSO 6. Meslek Komitesi Mart ayı olağan toplantısı; Yönetim Kurulu Başkan Yrd.  Mustafa TAŞ'ın öncülüğünde Komite Başkanı İbrahim Şenyaşar, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

17.03.2023 tarihinde ŞUTSO 9-10-11- ve 21. Meslek Komiteleri Mart ayı olağan toplantısı, Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Yönetim Kurulu, Meclis, Komite Üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

20.03.2023 tarihinde ŞUTSO 22.Meslek Komitesi Mart ayı olağan toplantısı; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleriyle Şanlıurfa Özel Okullar Platformu Üyeleri'nin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

20.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Şanlıurfa PİAZZA AVM esnaflarıyla bir araya geldi Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Mustafa Zahit, Yönetim Kurulu Üyesi Metin İlengiz, Meclis Üyesi Cumali Bucak'ın da bulunduğu toplantıda, yaşanan deprem ve sel afetinin AVM'de yaşattığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

21.03.2023 tarihinde ŞUTSO 1.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı; Komite Başkanı Fethi Deniz, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, Gündem maddeleri yanı sıra sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

22.03.2023 tarihinde ŞUTSO 29.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı; Komite Başkan Yrd. Mehmet Nur Şahin, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri yanı sıra,  sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

22.03.2023 tarihinde ŞUTSO 12.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı; Komite Başkanı M. Ali Sınacı, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri yanı sıra,  sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

24.03.2023 tarihinde ŞUTSO 24.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı; Komite Başkanı Mustafa Ezher, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri yanı sıra,  sektör sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

28.03.2023 tarihinde ŞUTSO ve Online Alışveriş Platformu Trendyol iş birliğiyle "Afet Sonrası Ekonomik Sürdürülebilirlikte E-Ticaretin Önemi" konulu toplantı, 28 Mart Salı günü saat 14.00'da online olarak gerçekleştirildi.

05.04.2023 tarihinde ŞUTSO 8. Meslek Komitesi Nisan ayı olağan toplantısı; Komite Başkanı Reşat Uçan, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

05.04.2023 tarihinde ŞUTSO 14. Meslek Komitesi Nisan ayı olağan toplantısı; Komite Başkanı Ahmet Altun, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

07.04.2023 tarihinde ŞUTSO 21. Meslek Komitesi Nisan ayı olağan toplantısı; Komite Başkanı Ahmet Deniz, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

11.04.2023 tarihinde ŞUTSO 2.Meslek Komitesi, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinin katılımı ile grupta bulunan üyelere ziyarette bulundu.  Ziyaret kapsamında; komite çalışmaları, üyelerin görüş, talep ve önerileri ve alındı.

12.04.2023 tarihinde ŞUTSO 2. Meslek Komitesi Nisan ayı olağan toplantısı, Komite Başkanı Mahmut Doğan, Yönetim Kurulu, Meclis, Komite ve Sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda; sektördeki sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

14.04.2023 tarihinde ŞUTSO 5.Meslek Komitesi Nisan ayı olağan toplantısı,  Meclis ve Komite üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda; sektördeki sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

14.04.2023 tarihinde ŞUTSO Hesapları İnceleme Komisyonu, 2023 Yılı Nisan Ayı olağan toplantısını, ŞUTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

ŞUTSO'NUN İLETİŞİM ETKİNLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

3.1 Üyelere Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

10.04.2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlükleri, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve KOSGEB tarafından Özel Sektör kuruluşlarına yönelik olarak yürütülen hibeler, destekler ve faaliyetlerle ilgili bilgilendirme toplantısı ŞUTSO'da gerçekleştirildi. https://sutso.org.tr/haber/1989/hibeler-ve-desteklerle-ilgili-bilgilendirme-toplantisi-sutsoda-gerceklestirildi.

3.2 Tanıtıma Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

11.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103.Yıl dönümü dolayısıyla Vali Salih Ayhan ve il erkânının iştirak ettiği Osmanbey Şehitliği'nde düzenlenen, çelenk sunma törenine katıldı.

12.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Vali Salih Ayhan başkanlığında, paydaşların katılımlarıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 2.Toplantısı’na katıldı.

13.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Serhat Karadağ ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’na bir ziyaret gerçekleştirerek depremde hayatını kaybeden Başkan İrfan Torunoğlu için Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

13.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Serhat Karadağ ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, tüm personel ile ŞUTSO Geleneksel İftar Programı'nda bir araya geldi.

2023 MART AYI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ

YAPILAN İŞLEM

MART

BASILAN YAYIN SAYISI

-

WEBDE YAYINLANAN DİJİTAL ÇALIŞMA SAYISI

47

HAZIRLANAN BASIN DUYURUSU SAYISI

2

HAZIRLANAN BASIN BÜLTENİ SAYISI

2

HAZIRLANAN BASIN TOPLANTISI SAYISI

-

YEREL/ULUSAL BASINDA YER ALAN HABER SAYISI

2

SOSYAL MEDYA’DA YAYINLANAN HABER SAYISI

FACEBOOK TAKİPÇİ SAYISI

TWİTTER TAKİPÇİ SAYISI

46

5117

3352

ODAMIZ WEB SAYFASINDA YAYINLANAN HABER VE DUYURU SAYISI

5

ODAMIZ WEB SİTESİ ZİYARETÇİ SAYISI

32767

ODA YETKİLİLERİNİN KATILMIŞ OLDUĞU CANLI YAYIN VE BAĞLANTILAR TV/RADYO SAYISI

-

BİRİMCE YAPILAN YAZIŞMA SAYISI

-

BİRİME HAVALE EDİLEN EVRAK SAYISI

13

 

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 40
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 364587
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES