ŞUTSO 2023 MART AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22 Mart 2023 | 319
| | | |

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen Meclis Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zahit, Meclis Üyeleri İbrahim Halil Satoğlu, Mehmet Aslan ve Ömer Fırat gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından, olağan meclis toplantısına geçildi. 2023 Mart Ayı Meclis Toplantısı, ŞUTSO Gıda Analiz Merkezi Hakkında Bilgilendirme, 2023 Şubat Ayı Meclis Kararı, Şubat Ayı mizanı, Hesapları İnceleme Komisyonu Kararı ve Şubat Ayı Faaliyetleri, gündemiyle Meclis Başkanı Serhat Karadağ başkanlığında yapıldı.

Toplantı, Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Meclis Başkanı Serhat Karadağ açılış konuşmasında şunları kaydetti: “Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, çoğunluğumuz sağlanmıştır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Mart Ayı olağan Meclis Toplantısı'na, hoş geldiniz. Hepinizi, şahsım ve meclis divanı adına saygıyla selamlıyor, Mart ayı meclis toplantımızı açıyorum.

Değerli Meclis Üyeleri; Meclis Üyemiz Sn.Şehmus Demirel iş yoğunluğunu gerekçe göstererek, Meclis Üyeliğinden çekildi. Yerine oğlu Sn.Mahmut Demirel yeni Meclis Üyemiz olarak aramıza katıldı.

Sn.Şehmus Demirel’e bugüne kadar verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor Sn.Mahmut Demirel’e başarılar diliyorum.

Değerli Meclis Üyeleri; Ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde mağdur vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına bireysel ve kurumsal olarak hepimiz üzerimize düşen görevi yapma gayretinde olduk. Bu bağlamda, depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek veren herkese minnettarız.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de, deprem felaketinin ardından bölge ekonomisinin yeniden canlanması adına sahada tespit ettiğimiz iş dünyasının vergisel düzenlemelerden, finansmana, psikolojik desteğe kadar birçok alandaki sorunlarını, beklenti ve ihtiyaçlarını içeren raporlarımızı hazırlayarak ilgili bakanlıklara ilettik. Biliyoruz ki, bu normalleşme süreci, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği, koordinasyonu ve dayanışması ile kolaylaşacaktır.

Değerli Meclis Üyeleri; Kamuya olan borçları yeniden yapılandıracak yasa teklifi 9 Mart’ta Meclis’te kabul edildi. Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi gibi alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme cezası gibi alacaklar kapsama dâhil edildi. Kanunda 2022 yılı için matrah artırımı da yer alıyor.

Bunlarla birlikte, depremin yarattığı yıkımı onarmak amacıyla tek seferlik ek vergi alınacak. Ek vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek.

Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde, indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden, bir kereye mahsus, yüzde 10 kesinti yapılarak alınacak. Mücbir sebep ilan edilen 11 ildeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek. Bu vergi kaleminden toplam 80-100 milyar lira ek gelir bekleniyor.

Bizler de, ticaretten sanayiye, inşaattan turizme kadar bütün sektörlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket ederek sürece katkı sağlamalıyız. Geçtiğimiz günlerde TEPAV tarafından depremin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi ile ilgili bir rapor yayınlandı. Rapora göre; 2023 yılında ekonomik büyümenin, deprem öncesi öngörülen baz senaryoya göre 1,2 puan daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor. (%2,9). Deprem bölgesinin 5 yıllık kalkınma planı için gerekli olan tutar 150 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İlimizdeki ekonomik ve sosyal hayatın devamı için hepimiz elimizi taşın altına koymak zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Değerli Meclis Üyeleri; Bu duygu ve düşünlerle sözlerime son verirken, meclis toplantımızın verimli geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum." dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ise yaklaşık 5 aylık sürede Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili detaylı bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yetim konuşmasında şunları kaydetti: "Sayın Divan, Kıymetli Meclis Üyeleri; Mart Ayı Meclis Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri, şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz 6 Şubat günü yüzyılın felaketi olarak adlandırılan elim bir deprem afeti yaşadık. Gerek hükümetimiz, gerek ilglili bakanlıklarımız ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarımızın aldığı tedbir ve kararlarla yaralarımız sarılıyor. Bu mişnvalde yavaş yavaş da olsa normalleşme sürecimiz başladı.

Artık çalışmak, üretmek, tüm proje ve planlarımıza kaldığımız yerden devam etmek zamanı…

Kıymetli Meclis Üyeleri;Bugünkü konuşmamı görevde olduğumuz yaklaşık 5 ayda yönetim olarak yaptığımız çalışmalara ayırmak istiyorum. 6 Kasım 2022 tarihinde üyelerimiz tarafından bize tevdi edilen başkanlık sürecimizde yürüttüğümüz çalışmaları 3 Başlık altında toplayarak sizelere özetliyorum.

a-            Bölge Ekonomisinin Kalkındırılması Çalışmalarımız

b-           Odamız Bünyesinde Gerçekleşen Projelerimiz

c-            ŞUTSO’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Çalışmalarımız

A-           BÖLGE EKONOMİSİNİN KALKINDIRILMASI

Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimize Odamızın ismini taşıyan, ŞUTSO Organize Sanayi Bölgesi adında yeni bir OSB kazandırmak üzere çalışmalara başladık. Başvuru süreci başlattık. Dış Pazar Araştırması kapsamında Kırmızı Pul Biber ve Trafo Ürün Pazar Araştırması olarak Irak Ülke Raporu hazırladık.

KOSGEB işbirliğiyle ŞUTSO'da İstihdam Taahhütlü Kobi Finansman Destek Programı (FOSTER) Tanıtım Toplantısı gerçekleştirdik.

Meslek Komitesi Başkanlarıyla “Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu istişare toplantısı düzenlendik. Oda bünyesindeki 29 farklı sektörü temsilen Meslek Komite Başkanları iştirak ettiği toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerilerinin en önemli olanlarını raporlaştırılarak TOBB Başkanı Sn.Rıfat Hisarcıklıoğlu’na sunduk. Raporun sonuçlarını yakından takip edeiyoruz.

B-           ODAMIZ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞEN PROJELER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 14 Aralık 2022’de 3,5 Milyon TL bütçeye sahip ŞUTGEM ’in Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi Projesi’nin sözleşmesini imzaladık.

ŞUTSO ile uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK arasında, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile yürütülen, kısaltması “DAHIL” olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Finansmana Daha İyi Erişim Sağlayarak İstihdam Yaratılması” projesini imzaladık.

10 Mart 2023’te Köprü Derneği ile Suriyeli işletmelerin güçlenmesi, büyümesi ve deprem felaketinde aldıkları yaraların hızla sarılması amacıyla Building Markets Türkiye tarafından sağlanan fon kapsamındaki proje için iş birliği sözleşmesi imzaladık.

C-           ŞUTSO’NUN KURUMSAL KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

İş birliği faaliyetleri kapsamında Kızıltepe Ticaret Borsası ile kıyaslamalar yaptık.

Gündemi 2023 Ekonomisi olan Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu Toplantısına katıldık.

Urfa Keten Köyneği fıstığının AB tescil süreci için çalışmalarna başladık. Ayrıca; Odamızın tescil ettiği 28 ürünü arttırmak üzere çalışmaya başladık.

67 Coğrafi işaret denetimi gerçekleştirdik. 10 farklı üründe 10 farklı işletme/firma denetimi yaptık.

Diğer taraftan; bizleri ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanımız Sn.Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sn.Mahmut Gürcan’a ve TOBB Başkanımız Sn.Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Gaziantep’teki toplantıda Ticaret Bakanımız Sn.Mehmet Muş’a, ilimizin tespit ettiğimiz sorunları ve çözüm önerlerimizi de sunduk.

Yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza katkı sağlamak isteyen tüm meclis üyelerimizi aramızda görmek isteriz. Çünkü biz güç birliğine inanıyoruz. Birlikte çalışmak birlikte yönetmek temel düşüncemizdir.

Kıymetli Meclis Üyeleri; Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, emeklerinden dolayı Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyesi arkadaşlarıma, odamız personeline, desteklerini hep arkamızda hissettiğimiz üyelerimize teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, gündem maddeleri görüşüldü ve oylandı. Oylamaların akabinde, Genel Sekreter Vedat Tekatlı, 2023 Şubat Ayı Faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi.

2023 Şubat Ayı Faaliyetlerimiz Şöyle;

27.02.2023 -13.03.2023 tarihleri arasında Odamıza;

70 yeni üye kaydedilmiş,

136 Üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

0 üyenin kaydı silinmiştir.

13.03.2023 Tarihi itibari ile Toplam Faal Üye Sayımız: 13133

1) ŞUTSO’NUN KURUMSAL GELİŞİMİ

1- Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi

Yeni hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

  1. Kurumsal Alt Yapısının ve Yetkinliklerinin Gelişmesi

27.02.2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati, Vali Salih Ayhan, TOBB Başkanımız M.Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberlerindeki heyet, Afet bölgesine yönelik çalışmalar kapsamında ŞUTSO'da; STK Başkanları, ŞUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle bir araya geldi.

2) BÖLGE EKONOMİSİNİN KALKINMASI

2.1 Stratejik Hizmet Sektörlerinde Uzmanlaşmasının Sağlanması ve Büyümenin Hızlandırılması

28.02.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile deprem bölgesi olan 11 il ve ilçelerin Oda/Borsa Başkanları'nın iştirakiyle Gaziantep’te düzenlen, İstişare Toplantısına katıldı.

 2.2 Tarımsal Üretimin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuşturulması

Tarımsal Üretimin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuşturulması çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

2.3 Sanayinin Gelişmesi ve Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş

01.03.2023 tarihinde ŞUTSO ve UN-WFP Dünya Gıda Programı işbirliğinde yürütülen Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Ayakkabı İmalatı Eğitim Programı 2. Dönem Eğitim Programı ŞUTGEM’de başladı.

11.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Şanlıurfa Valiliğinde Bakanlar Murat Kurum ve Nureddin Nebati ile Belediye Başkanları ve STK Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Toplantıya katıldı. Başkan Mehmet Yetim’in talepleri arasında yer alan Şanlıurfa OSB'nin genişleme alanını 4500 dönümden 10 bin dönüme çıkarılması, Evren Sanayi Sitesi'nin Genişleme Alanı ve ilimizde Prefabrik Çarşı; Bakanlar Murat Kurum ve Nureddin Nebati tarafından onaylandı.

2.4 Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

2.5 Kobilerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi

08.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Taş; Vali Salih Ayhan ve davetlilerin iştirakiyle düzenlenen "Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ne Su Götürme Projesi" Temel Atma Töreni'ne katıldı.

10.03.2023 tarihinde AB Tarafından desteklenen Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası iş birliği ile yürütülen ''Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi '' ile ilgili ŞUTGEM Kursiyerlerine yönelik seminer düzenlendi. 

2.6 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

01.03.2023 tarihinde ŞUTSO 8.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı Komite Başkanı Reşat Uçan, Meclis, Komite Üyeleri ve TMMOB bağlı temsilcilerin katılımıyla deprem gündemiyle gerçekleşti. Toplantıda; Deprem de yoğun şekilde etkilenen ilimizde yapılacak çalışmalar görüşülüp karara bağlandı.

01.03.2023 tarihinde ŞUTSO 14.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı Komite Başkan Yardımcısı Veysi Haçan, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda; Sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

03.03.2023 tarihinde ŞUTSO 21.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı Komite Başkanı Ahmet Deniz, Meclis, Komite Üyeleri ve Sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda; önümüzdeki dönemde yapılacaklar ve deprem nedeniyle etkilenen ilimizde yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alındı

06.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ve Meclis Başkanı Serhat Karadağ, inşaat sektöründeki problemler ve devam eden inşaatlarda hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması adına istişarede bulunmak üzere; 8. - 9. - 10. - 28.Meslek Komitesi ve TMMOB’a bağlı sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

07.03.2023 tarihinde ŞUTSO 13.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı Komite Başkanı Şükrü Kaya, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda; deprem nedeniyle etkilenen ilimizde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

07.03.2023 tarihinde ŞUTSO 25.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı Komite Başkanı Mahmut Yesirci, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda sektörün canlanması ve teşvik uygulamalarının artırılması için girişimlerde bulunulması kararı alındı.

08.03.2023 tarihinde ŞUTSO 20.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gerçekleşen toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

08.03.2023 tarihinde ŞUTSO 23.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı Komite Başkanı Salih Çoban, Meclis ve Komite Üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda; sektörel sorunlar ve çözüm ile yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

08.03.2023 tarihinde ŞUTSO 2.Meslek Komitesi Mart Ayı olağan toplantısı Komite Başkanı Mahmut Doğan, Yönetim Kurulu, Meclis, Komite ve Sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda; sektördeki sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.

10.03.2023 tarihinde ŞUTSO Hesapları İnceleme Komisyonu, 2023 Yılı Mart Ayı olağan toplantısını, ŞUTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

ŞUTSO'NUN İLETİŞİM ETKİNLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

3.1 Üyelere Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

06.03.2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Yetim, ilimizin mevcut ekonomik durumunu, önerileri ve talepleri Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a iletti.

10.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Köprü Derneği ile Suriyeli işletmelerin güçlenmesi, büyümesi ve deprem felaketinde aldıkları yaraların hızla sarılması amacıyla Building Markets Türkiye tarafından sağlanan fon kapsamındaki proje için iş birliği sözleşmesi imzaladı.

3.2 Tanıtıma Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

01.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Serhat Karadağ ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimizden oluşan heyet, Şanlıurfa OSB Müteşebbis Heyeti Seçimini kazanan M.Korkut Polat ve Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

03.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın değerli babası merhum Şeref Ulucan adına, Şehit Mustafa Direkli Camisi’nde düzenlenen Mevlit Programı'na katıldı.

2023 ŞUBAT AYI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ

YAPILAN İŞLEM

ŞUBAT

BASILAN YAYIN SAYISI

-

WEBDE YAYINLANAN DİJİTAL ÇALIŞMA SAYISI

45

HAZIRLANAN BASIN DUYURUSU SAYISI

1

HAZIRLANAN BASIN BÜLTENİ SAYISI

1

HAZIRLANAN BASIN TOPLANTISI SAYISI

-

YEREL/ULUSAL BASINDA YER ALAN HABER SAYISI

1

SOSYAL MEDYA’DA YAYINLANAN HABER SAYISI

FACEBOOK TAKİPÇİ SAYISI

TWİTTER TAKİPÇİ SAYISI

46

5111

3190

ODAMIZ WEB SAYFASINDA YAYINLANAN HABER VE

5

DUYURU SAYISI

4

ODAMIZ WEB SİTESİ ZİYARETÇİ SAYISI

32767

ODA YETKİLİLERİNİN KATILMIŞ OLDUĞU CANLI YAYIN VE BAĞLANTILAR TV/RADYO SAYISI

1

BİRİMCE YAPILAN YAZIŞMA SAYISI

-

BİRİME HAVALE EDİLEN EVRAK SAYISI

12

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 38
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 166031
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES