ŞUTSO 2021 ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI, DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Şubat 2021 | 142
| | | |

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, video konferans yöntemiyle dijital ortamda gerçekleştirildi.

Düzenlenen Meclis Toplantısı’nda, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanı Soner Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş, Meclis Üyeleri Ahmet Sambur, A.Furkan Yetim, Bekir Sıtkı Baysoy, Hamza Tavas, Mahmut Hancıoğlu, Mehmet Paydaş, Mustafa Oruç ve Serhat Karadağ gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların sonrasında olağan meclis toplantısına geçildi.Şubat Ayı Meclis Toplantısı; 2021 Ocak ayı Meclis Kararı, Hesaplar İnceleme Komisyonu Kararı, 2021Ocak Ayı mizanının görüşülmesi, 2021 Ocak Ayı Faaliyetleri gündemiyle Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Polat başkanlığında, ŞUTSO Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda dijital ortamda yapıldı.

Toplantı, Meclis Başkanı Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Polat’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Yardımcısı Polat açılış konuşmasında şunları kaydetti: "Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, çoğunluğumuz sağlanmıştır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 2021 Şubat Ayı olağan Meclis Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.  Hepinizi, şahsım ve meclis divanı adına saygıyla selamlıyor ve Şubat ayı meclis toplantımızı açıyorum. Öncelikle; geçtiğimiz günlerde, Abisini kaybeden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Selçuk Karakuş’a ve Annesini kaybeden Yönetim Kurulu Başkanımız İ.Halil Peltek’e bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyor, ebediyete göçmüş tüm sevdiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Değerli Meclis Üyelerimiz,

Pandemi dolayısıyla yaşanan belirsizlik ve risk faktörlerinin devreye girmesi; reel sektörümüzü, hem tedarik hem üretim hem de pazarlama ve satış yönüyle oldukça zor bir sürece maruz bırakmıştır. Ancak, toparlanma, yeni yatırımlar ve istihdam alanlarının arttırılmasıyla mümkün olacaktır. Mevcut durumda ve üretimin zorlaştığı bir ortamda girişimcileri yeni yatırımlar anlamında motive etmenin güç olduğunun hepimiz farkındayız. Ama ilimizin bu süreci hızlı bir şekilde atlatması için yeni yatırımlara ve kapasite artırımlarına ihtiyaç vardır. Hükümet, bu süreçte ciddi desteklerde bulunmuştur VE bu destekler KOBİ’lerin aldıkları hasarı asgariye indirme adına çok önemli adımlardır. Fakat bu konuda daha fazla gelişim noktalarına yatırımcılarımızın ihtiyacı vardır. Üreticilerin ve yatırımcıların önünün açılması, yatırımın cazip hale getirilerek teşvik edilmesi, reel ekonomi ile finansal sistemin daha çok yatırım ve üretim referanslı olarak birbirine entegre edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Yeni yatırımların, özellikle istihdam kaynağı sanayi yatırımlarının ekonomiye kazandırılması şarttır. İş dünyası temsilcileri, Sosyo ekonomik açıdan da büyük önem taşıyan üretimin devamı için artan işsizlik oranını da dikkate alarak hızla yeni yatırım yapabilir seviyeye gelmelidirler. Yapılacak çalışmaların, bu süreci daha hızlı atlatabilmek için zorunlu olduğu açıktır. Bizim, iş dünyamızın dinamik, güçlü ve azimli girişimci yapısı, açıklanması beklenen reformlar ve ekonomi yönetimimizin kararlılığı ile bu süreci kolaylıkla atlatacağından şüphemiz yoktur.

Değerli Meclis Üyelerimiz,

Az önce de belirttiğim üzere, hükümetimiz normalleşme destekleri kapsamında bazı desteklerini iş dünyası temsilcilerinin kullanımına açtı. Sizlerin ve üyelerimizin istifadesi adına, bu destekleri bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kısa çalışma sonrasında, normal çalışma süresine geçilmesi durumunda faydalanılan nakdi ücret desteği için tanınan süre 6 aya çıkartılarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar, İlave İstihdam Teşviki süresi, 31 Aralık 2022 tarihine kadar, Kısa Çalışma Süresi 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ve yine Pandemi destekleri kapsamında; KDV’si %8 yerine %1’e ve %18 yerine %8’e düşen sektörlerdeki uygulamalar da 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca,  KOBİ’ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin TL’ye kadar, 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar kredi kullanabilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için Yatırım Kalkınma Bankası da 10 yıla kadar vadeli %14.50 sabit faizli “Yatırıma Destek” TL kredisi açmıştır.

Değerli Meclis Üyelerimiz,

Bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra, normalleşme sürecimizin daha da hızlanmasını temenni ediyor, bu güçlüklerin üstesinden el birliği ile geleceğimizi bir kez daha yineliyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Vedat Polat’ın açılış konuşmasının ardından, gündem maddeleri görüşüldü ve oylandı. Oylamaların akabinde Genel Sekreter Nihal Dörtkardeş, 2021 Ocak Ayı Faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi.

Ocak Ayı faaliyetlerimiz şöyle;

11.01.2021-08.02.2021 tarihleri arasında Odamıza;

250 yeni üye kaydedilmiş,

367 Üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

29 üyenin kaydı silinmiştir.

08.02.2021 Tarihi itibari ile Toplam Faal Üye Sayımız: 9453

ŞUTSO’NUN KURUMSAL GELİŞİMİ

1 Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi

Yeni hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

  1. Kurumsal Alt Yapısının ve Yetkinliklerinin Gelişmesi

20.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

28.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021/1. Olağan toplantısına katıldı.

28.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıçoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün, İRAP toplantısına katıldı.

2) BÖLGE EKONOMİSİNİN KALKINMASI

2.1 Stratejik Hizmet Sektörlerinde Uzmanlaşmasının Sağlanması ve Büyümenin Hızlandırılması

28.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalıştayı’na katıldı.

2.2 Tarımsal Üretimin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuşturulması

Tarımsal Üretimin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuşturulması çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

2.3 Sanayinin Gelişmesi ve Katma Değerli Üretim Yapısına Geçiş

19.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi (ŞUTGEM) toplantısına katıldı.

25.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, OSB Müteşebbis Heyet toplantısına katıldı.

2.4 Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi çalışmalarımız, projelerimizin altyapısının oluşturulması ekseninde sürdürülmektedir.

2.5 Kobilerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi

15.01.2021 tarihinde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 5. Bölge toplantısı TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcıları Cevahir Asuman Yazmacı ve Günseli Özen’in katılımı ile gerçekleştirildi.

21.01.2021 tarihinde TOBB Şanlıurfa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İ.Halil Yılmaz ve İcra Kurulu Üyeleri, TOBB Adıyaman İl Genç Girişimciler Kurulu ile Zoom programı üzerinden İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.

04.02.2021 tarihinde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Finansa Erişim Çalışma Grubu Toplantısı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Cevahir Asuman Yazmacı Başkanlığında Üst Kurul Üyeleri ve 13 Bölge Başkanı'nın katılımıyla yapıldı. Toplantıda, Melek Yatırımcılık, AB Fonlarına Erişim, Bölgesel hibe ve teşviklerle ilgili detay bilgiler paylaşıldı.

2.6 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

12.01.2021 tarihinde 3. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Recep Uğuzlu başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

12.01.2021 tarihinde 6. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Mehmet Akın başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

12.01.2021 tarihinde 2. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Engin Okçu başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

12.01.2021 tarihinde 7. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Süleyman Çiçek başkanlığında online olarak yapıldı.  Toplantıda, gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

12.01.2021 tarihinde 5. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Mehmet Kamil Türkmen başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

12.01.2021 tarihinde 12. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Nihat Firathan başkanlığında online yapıldı. Toplantıda, gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

14.01.2021 tarihinde 26. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Suphi Palmanak başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, 2021 yılında gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

14.01.2021 tarihinde 25. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Mustafa Zahit, başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, 2021 yılında gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

14.01.2021 tarihinde 1. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Mustafa Oruç başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, 2021 yılında gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

14.01.2021 tarihinde 22. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı M.Emin Akçadaşoğlu başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, 2021 yılında gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

14.01.2021 tarihinde 21. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, 2021 yılında gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

15.01.2021 tarihinde 24. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Mustafa Yener başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, 2021 yılında gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

21.01.2021 tarihinde 28. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Adem Köroğlu başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, 2021 yılında gerçekleştirilecek programlar, etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili planlama yapıldı.

26.01.2021 tarihinde 14. Meslek Komitesi Ocak ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Mustafa Güneşler başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

27.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, bir basın açıklaması yaparak Ülkemizin en önemli tarım üslerinden biri olan ve GAP’ın başkenti Şanlıurfa’da kurulan ŞUTSO’nun da ortaklarından olduğu Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB’de, alt yapı çalışmalarının hızlandırıldığını söyledi. https://sutso.org.tr/haber/1786/baskan-peltek-sanliurfa-gida-ihtisas-osbde-alt-yapi-calismalari-hizlandirildi

04.02.2021 tarihinde1. Meslek Komitesi Şubat ayı olağan olağan toplantısı Komite Başkanı Mustafa Oruç başkanlığında online olarak yapıldı. Toplantıda, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

04.02.2021 tarihinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Hesapları İnceleme Komisyonu, 2021 Yılı Ocak Ayı olağan toplantısı gerçekleştirdi. Komisyon tarafından yapılan incelemede, herhangi bir usulsüzlük ve eksikliğe rastlanmadı.

ŞUTSO'NUN İLETİŞİM ETKİNLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

3.1 Üyelere Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

18.01.2021 tarihinde Mahir Eller Projesi ŞUTSO ekibi koordinasyonunda, koordinasyonunda "Otomotiv Elektromekanikçisi" alanında mesleki yeterlilik performans sınavları Meksa vakfı tarafından düzenlendi.

21.01.2021 tarihinde Mahir Eller Projesi ŞUTSO ekibi koordinasyonunda, "Kuaförlük" alanında mesleki yeterlilik teorik sınavları Covid19 önlemleri çerçevesinde, BTSO MESYEB tarafından Şanlıurfa'da düzenlendi.

02.02.2021 tarihinde ŞUTSO'nun El Ruha Otel ile imzaladığı protokolde, El Ruha Otel'den hizmet alan Oda üyeleri, misafirleri ve çalışanları yüzde 20 indirimden yararlanacak. https://sutso.org.tr/haber/1787/el-ruha-otelden-sutso-uyelerine-ve-calisanlarina-20-indirim

04.02.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Mehmet Yetim ve Urfa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Öztoprak arasında "Nitelikli Ara Eleman Eğitiminde İşbirliği” protokolü imzalandı. Protokol töreninde, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan ve M.Sait Aydın da yer aldı. https://sutso.org.tr/haber/1788/sutso-ve-umtal-nitelikli-ara-eleman-egitiminde-isbirligi-yapacak

3.2 Tanıtıma Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi

18.01.2021 tarihinde Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Bülent Bilgin Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’i ziyaret etti.

21.01.2021 tarihinde Türkiye Finansbank Bölge Müdürü Mehmet Dingin ve Şanlıurfa Finansbank Müdür’ü Selim Vural Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’i ziyaret etti.

22.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa OSB Müdürlüğü ev sahipliğinde organize edilen kan bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.

23.01.2021 tarihinde Vali Abdullah Erin, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve beraberlerindeki heyet; Geleneksel mimari özellikleriyle, tescilli yapı olarak koruma altında bulunan Zaza Konağı’nın devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

25.01.2021 tarihinde Tekaful - El Şam Derneği yetkilileri Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek’i ziyaret etti.

25.01.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa KURSDER Başkanı Mehmet Büyük ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı. Meclis Üyesi Ahmet Sambur'un da yer aldığı ziyarette, ilimizde faaliyet gösteren özel eğitim kurslarıyla ilgili sorunların çözümüne yönelik istişarede bulunuldu.

26.01.2021 tarihinde Girişimcilerin ve şirketlerin Türk ekonomisine katkısını artırmak için girişimcilik ve kapasite geliştirme eğitimleri, danışmanlık ve hibe destekleri sunacak olan İNGEV İş Geliştirme Merkezi açılışı Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'in katılımıyla gerçekleştirildi. https://www.sutso.org.tr/haber/1785/ingev-sanliurfa-is-gelistirme-merkezi-acilisi-gerceklestirildi

26.01.2021tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Direkçi, Meclis Üyeleri A.Furkan Yetim, C.Atilla Meral, Sedat Dülger ve Serhat Karadağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Z.Abidin Beyazgül ile bir araya gelerek devam eden Kızılay Meydanı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

28.01.2021tarihinde TOBB Şanlıurfa Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İ.Halil Yılmaz ve beraberindeki heyet,  Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı S.Serdal Bucak’a bir ziyaret gerçekleştirerek Siverek’te girişimciliğin arttırılması hususunda istişarede bulundu.

02.02.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ve beraberindeki heyet, Meclis Üyemiz ve Yiğit Agro Lidaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yiğit’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Korak ve Meclis Üyesi Serhat Karadağ'ın da yer aldığı ziyarette hayırlı olsun dilekleri iletildi.

04.02.2021 tarihinde Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ve Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek 'e bir ziyaret gerçekleştirdi. İlimizin yerel gündeminin konuşulduğu ziyarette, Meclis Üyeleri M.Celal Kaya, Sedat Dülger ve Serhat Karadağ da yer aldı.

2021 OCAK AYI BASIN YAYIN FAALİYETLERİ

YAPILAN İŞLEM

OCAK

BASILAN YAYIN SAYISI

-

WEBDE YAYINLANAN DİJİTAL ÇALIŞMA SAYISI

21

HAZIRLANAN BASIN DUYURUSU SAYISI

4

HAZIRLANAN BASIN BÜLTENİ SAYISI

4

HAZIRLANAN BASIN TOPLANTISI SAYISI

-

YEREL/ULUSAL BASINDA YER ALAN HABER SAYISI

4

SOSYAL MEDYA’DA YAYINLANAN HABER SAYISI

FACEBOOK TAKİPÇİ SAYISI

TWİTTER TAKİPÇİ SAYISI

58

4576

1532

ODAMIZ WEB SAYFASINDA YAYINLANAN HABER VE DUYURU SAYISI

23

ODAMIZ WEB SİTESİ ZİYARETÇİ SAYISI

32767

ODA YETKİLİLERİNİN KATILMIŞ OLDUĞU CANLI YAYIN VE BAĞLANTILAR TV/RADYO SAYISI

-

BİRİMCE YAPILAN YAZIŞMA SAYISI

-

BİRİME HAVALE EDİLEN EVRAK SAYISI

24

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 24
2021 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 60776
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2021 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES