GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRILARININ İPTALİNE İLİŞKİN DUYURU

24 Mart 2020 | 97
| | | |

Sayın Üyemiz;

Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda, örneğine aşağıdaki linkten ulaşılabilecek olan “Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu” ilanı Ticaret Sicil Müdürlüğümüze iletilmesi halinde Gazetede yayımlanabilecektir. 

Ayrıca, bahse konu tavsiyeler çerçevesinde Ticaret Sicil Müdürlüğümüz vezne hizmetlerine yönelik olarak alınan tedbirlere ulaşmak için tıklayınız. 

Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu ilanı için tıklayınız.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 25
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 80873
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES