U-ETDS VE TAKOĞRAF VERİLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE KEP HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

13 Ocak 2020 | 143
| | | |

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (U-ETDS VE TAKOĞRAF VERİLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE KEP HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER)

10.01.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile  Yetki belgesi sahiplerinin, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verilerini, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivleme ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluklarının uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için 1.1.2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için ise 1.1.2024 tarihine ertelendiği hükmüne yer verilmiştir.

Bununla beraber, veri gönderme yükümlülüğü devam etmekte olup, KTY çerçevesinde uyarma müeyyidelerinin uygulanması ertelenmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan bir diğer değişiklik ise  C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri gerçek ve tüzel kişiler için, taşımasını üstlendikleri eşyaların fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunluluğunun 01.01.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve Tüzel Kişiliklerde KEP zorunluluğunun ise 01.01.2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Önemle duyurulur.

Detaylı bilgi için; Aydın KORKMAZ 0414 318 18 00 Dahili:150

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 13
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 73000
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES