İş İlanı Turizm Politikası Planlama ve Kalite Uzmanı

27 Ağustos 2019 | 387
| | | |

İlan Detayları

Görev Ünvanı: Turizm Politikası Planlama Ve Kalite Uzmanı

Amir:  Genel Müdür

 

Görevin Amacı

Turizm Politikası, Planlama ve Kalite Uzmanı

 • Kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarına turizm sektörünün politikaları, planları, kılavuz ilkeleri ve ilgili yönetmeliklerin geliştirilmesi konusunda Şanlıurfa’yı uluslararası düzeyde sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olarak konumlandırmaya yardımcı olacak şekilde üst düzey teknik önerilerde bulunulmasını desteklemek,
 • Turizm ürünleri ve hizmetlerinin kalitesini güçlendirmek üzere sektör içindeki uygulamaların standartlaştırılmasını sağlamaktır.

Uzman’ın çalışma alanları arasında; turizm planları ve stratejilerin geliştirilmesi / güncellenmesinde turizm kamu sektörüyle yakın işbirliği, turizm pazar araştırmalarının yürütülmesi, turizm hibe başvurularının geliştirilmesi yer almaktadır.

 

Sorumluluklar

 • Turizm Master Planlarının hazırlanması, güncellenmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi,
 • Şanlıurfa ilindeki alan yönetim ve ziyaretçi yönetim planlarının hazırlarının koordinasyonun gerçekleştirilmesi,
 • “Urfa’nın Kalitesi” Turizm Kalite Programının koordine edilmesi,
 • Kültürel ve tarihi yapılara yönelik fonksiyonlandırma projelerinin koordinasyonunun gerçekleştirilmesi,
 • Kültürel ve doğal sit alanları dahil olmak üzere turizmle bağlantılı stratejiler, planlar ve politikaların formülasyonu ve uygulanmasını sağlamak,
 • Turizm sektörü için stratejik planlama sürecine katılmak; düzenli olarak incelemelerde bulunmak ve gerektiğinde değişiklik ve düzenlemeler konusunda önerilerini sunmak;
 • Türkiye ve yurtdışında turizm sektörüne ilişkin teknik raporları sürekli olarak gözden geçirip analiz etmek
 • Turizm sektörü verileri ve trendleri konusunda bilgileri güncel tutmak,
 • Turizmden sorumlu kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği sürecine katılmak.

 

Asgari gereklilikler  

 • Turizm İşletmeciliği, Sosyal Bilimler,  İktisadi İdari Bilimler, Hukuk, Şehir Planlama, Mimarlık, Mühendislik alanlarından birinde lisans ve/veya yüksek lisans derecesine sahip olmak;
 • Yönetim danışmanlığı veya ulusal ya da kentsel düzeyde turizm konusunda en az 5 yıl profesyonel deneyim sahibi olmak; turizm politikaları ve planları üretmek, mevzuatı desteklemek, yönlendirmede bulunmak ve turizm sektöründeki politika reformlarını ele almak;
 • Siyasi, sosyal ve çevresel meseleler de dahil olmak üzere turizm sektörünü bilmek ve aşinalık, ve ürünler, piyasalar ve yönetmeliklerle ilgili olarak sektörün ihtiyaçlarını tanımak;
 • Turizm kentsel planlama, ürün kümeleme ve birleştirme, doğal ve kültürel sit alanlarının yönetiminde deneyim sahip olmak;
 • Turizm piyasasına dair niteliksel ve niceliksel araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında deneyime sahip olmak;
 • Güçlü iletişim ve raporlama becerileri;
 • Bilgisayarda Microsoft Office programlarını bilmek;
 •  Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak;

 

Tercih edilen nitelikler

Turizm politikası, turizm planlama, piyasa araştırmaları ve turizm pazarlamanın geliştirilmesi ve uygulanması konusunda deneyim sahibi olunması. Uluslararası olarak kabul görmüş kalite standartlarına dair – örneğin ISO, Green Globe, hizmet kalite programları- bilgi sahibi olmak. İngilizceye (yazılı ve sözlü) hakimiyet olumlu görülmektedir.

 

Başvuru için;

https://gelbasla.com/turizm-politikasi-planlama-ve-kalite-uzmani/7239.html   

 

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 21
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 156435
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES