ŞANLIURFA’DA İMARA AÇILAN TARIM VE SİT ALANLARI ŞUTSO GÜNDEMİNDE

22 Nisan 2019 | 459
| | | |

Şanlıurfa’da bulunan tarım arazilerinin ve tarihi sit alanlarının imara açılması, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 8. Meslek Komitesi organizasyonuyla yapılan bir basın açıklamasıyla tekrar gündeme geldi.

ŞUTSO 8. Meslek Komitesi, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile ilimizde bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı oda başkan ve temsilcilerinin katılımıyla bir Basın Açıklaması düzenleyerek, ilimizde bulunan tarım arazilerinin ve tarihi sit alanlarının imara açılmasının kentimizde meydana getireceği etkileri paylaştı.

Basın Açıklamasını oda başkan ve temsilcileri adına Mimarlar Odası Temsilcisi Mimar Bahattin Çelik yaptı. Çelik açıklamasında şunları kaydetti: “Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım, Sayın Meslek Odaları Başkanlarım, Saygıdeğer Meslektaşlarım ve Değerli Basın Mensupları, hepinizi burada bulunan meslek örgütleri adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bugünkü toplanmamızın ve basın açıklamamızın amacı, Şanlıurfa’mızda bulunan tarım arazilerinin ve tarihi sit alanlarının imara açılmasının kentimizde meydana getireceği etkileri sizin aracılığınızla paylaşmaktır. Bilindiği üzere Şanlıurfa’mız, ülkemizdeki ve dünyadaki platformlarda verimli tarım arazileri ve tarihe öncülük etmiş aynı zamanda dünya tarihini değiştirmiş alanlarımız ile kendini ispatlamış kadim bir kenttir.

İlimizin genel olarak geçim kaynağının tarım ve turizm olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Tarıma arazilerinin ve tarihi sit alanlarının imara açılması birçok tehlikeyi ve sorunu beraberinde getirecektir. Dünyada en kolay sağlanan gelirin arazi rantı olduğunu bu yüzden verimli tarım arazilerimizin ve tarihi sit alanlarımızın ranta kurban edilmemesi için gerek mimarlar odası gerek şehrimizde bulunan ilgili meslek odaları olarak bu işin takipçisi olduğumuzu bildirmek isterim. İlimizin teknik insanları olarak eğer gelecek nesillere iyi bir miras bırakmak istiyorsak topraklarımızı ve tarihi alanlarımızı korumak zorundayız. Tarım ve tarihi alanlar sadece biz Urfalıların değil geçmişte burada yaşamış olan tüm insanlığın mirasıdır. Bizden sonraki nesillere de aynı şekilde korunarak aktarımını sağlayabilmeyiz. Barınma ihtiyacı elbette önemlidir ancak, bu ihtiyacın verimli tarım arazileri ve sit alanlarının zarar görmeden karşılanması ve bu mantıkla planlama yapılması gerekmektedir.  

Değerli arkadaşlar, günümüzde teknolojinin gelişimi nüfus artışı ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi gibi sebeplerin meydana getirdiği bilinçsiz ve çarpık kentleşmenin arttığını, ihtiyacı karşılayabilmek için şehrimizin imarlı alanlarının sınırlarının daha fazla konut ve sanayi alanları açılması için tarım arazilerimizin ve tarihi alanlarımızı içine alarak genişletildiğini, büyük bir kaygı ile takip ediyoruz.

Değerli hazirun, ilimizde arkeolojik sit, kentsel sit, tarihi sit bölgeleri ve tescilli yapılarımızın toplam sayısı 2 bin’i aşmaktadır. Bu alanlarımızın korunması hem şehrin turizmine katkı hem de bu bölgede yaşayan insanların geçim kaynağı olacaktır. Bu kentin sağduyulu meslek örgütleri olarak çözüm önerimiz, tarım ve tarihi alanlarımızı imara açmak yerine şehrimizin gecekondu bölgelerine kentsel dönüşüm projeleri üzerine yoğunlaşmak hem bu gelecek nesillere bırakacağımız alanlarımız koruyacak hem de şehrimizin bölgesel kötü siluetini iyileştirecektir.

Hepinize sokaklarında caddelerinde tarih ve toprak kokan bu şehirde kararlı günler diliyorum.  

Mimar Bahattin Çelik’in yaptığı Basın Açıklamasının ardından ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek de bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Peltek şunları belirtti:  “Bilinen tarihi ile 12bin yıl önceden bize miras kalmış olan ovamız, eğer 12bin yıldan bu güne kadar muhafaza edilmiş ve bugüne taşınmışsa bu bizim malımız değil, bu dünya mirasıdır. Bu çarpık yapılaşma devam ederse ova 200 yıl sonra bitecek. Yani 12 bin yıl muhafaza edilmiş bir toprakta bugün yerel yönetimlerin ihmali ile maalesef yaklaşık 50bin dekar ev yapılmış durumda.  50 yılda oluşabilecek katmanlı toprak bir günde heba olup gidiyor. Hani biz diyorduk Türkiye’nin lokomotifi olacak diyorduk bu proje. Bunların bir an önce imar planıyla ve kaçak yapıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Eyyübiye Belediyesinin almış olduğu karar var, inşallah uygularlar. Biz bütün odalar olarak bu kararın arkasında olduğumuzu belirtir, bir an önce ovada bi tek çivi dahi çakılmaması için bütün kurumlar gayret etmelidir” dedi.

Açıklamaya Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Şehir Plancılar Odası, Maden Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Baro ve Tabipler Odası ile Şanlıurfa  Ticaret ve Sanayi Odası destek verdi.

 

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 21
2019 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 257440
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2019 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES