KREDİ GARANTİ FONU TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

13 Mayıs 2015 | 1421
| | | |

Kredi Garanti Fonu (KGF) GAP Eylem Planı kapsamında, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi iş birliğiyle tanıtım toplantısı düzenledi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına ŞUTSO Meclis Başkanı İbrahim İletmiş, Yönetim Kurulu Başkanı E.Sabri Ertekin, Başkan Yardımcısı Halil Akkaya, Meclis Üyesi Mehmet Gökmen, Genel Sekreter Faruk Yaşar, KOSGEB Müdürü İdris Erkeksoy ile davetliler katıldı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Gaziantep Şube Müdürü Ertuğrul Çay,  Kredi Garanti Fonu hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ertuğrul Çay sunumunda KGF’nin, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmekte olduğunu,  KGF’nin, KOBİ'lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla kurulduğunu vurguladı.

 Ertuğrul Çay sunumunda şunları kaydetti: “KGF, Uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerin de yararlanmasını mümkün hale getirmekte bu sayede de girişimcilik teşvik edilerek ve KOBİ'ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. KGF kefaletlerinde genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır.

Gerçekten de özellikle yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli kılıyor, öte yandan KOBİ'lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. İşte bu noktada KGF, tüm ihtiyaç sahipleri için önemli çözüm ortağıdır” dedi.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 18
2019 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 210235
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2019 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES