Uçak ve Eklenti Parçalarına Ait Satış İlanı


Sayın Üyemiz,

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

İlgili kayıutlı yazıda, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığından alınan ilgi yazı ve ekinde Başkanlığımıza gönderilen, menkul mala ait satış ilanının bir örneği odanızca ilan edilmek üzere yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

EK-1

 

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya