Tekstilde Temiz Üretim ve Temiz Su Uygulamaları Hk


Sayın Üyemiz; 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 30.12.2022 tarihli ve 2022/20 sayılı genelgesi tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerini en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılması yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz; 28 ağustos 2023 Pazartesi günü Gaziantep'te (GAİB Hizmet Binasında) ve 29 Ağustos 2023 Salı günü Kahramanmaraş'ta (Ramada Otelde) olacak şekilde 9.30-13.30 saatleri arasında "Tekstilde  Üretim ve Temiz Su Uygulamaları Toplantısı" düzenleyecektir.

Toplantılarda, tekstil sektöründe enerji tüketimi ve hava emisyonlarının azaltılması ile su tüketiminin ve atıksudaki kirletici yükünün azaltılmasına yönelik teknik yenilikler ve mevzuat düzenlemeleri hakkında akademisyenlerce bilgiler verilicektir. Ayrıca, imalatçı/ihracatçı firmaların yeşil mutakabat ve temiz üretim uygulamalarına uyum sağlamak üzere erişebilecekleri hibe ve finansman imkanları hakkında doğrudan ilgili kuruluşlarca bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

 

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya