Şikayetler Hk.


ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
VII.Bölge Müdürlügü
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İlgili kayıtlı yazıda, Bölge Müdürlüğümüze intikal eden birtakım şikayetlerde, gönderici firmaların yüklerini; K1, L1,
L2 veya TİO yetki belgeleri olmayan firmalara taşıttıkları belirtilmektedir.
Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni,
güvenliği, haksız rekabetin önlenmesini ve denetimi sağlayabilmek amacıyla taşıma yapan firma ya da
şahısların Bakanlığımızca adlarına düzenlenmiş uygun yetki belgesi almaları zorunludur.
Bununla birlikte; taşımacılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla Bakanlığımızdan faaliyetine uygun
yetki belgesi almış olan ve vergi mükellefi olan firma ve şahısların; herhangi bir vergi mükellefi
olamadan korsan çalışan kişiler nezdinde rekabet gücünün zayıflaması yanısıra bu durumun ülke
ekonomisi açısından da ciddi bir vergi kaybı oluşturduğu bilinmekte olup, taşıma işi yaptıran üyelerinizin
taşıma işlerini yaptırdıkları firma ya da şahıslardan taşımanın niteliğine uygun adlarına düzenlenmiş K1,
L1, L2 vb. yetki belgesi veya TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) yetki belgesi olup olmadığını
sorgulamları büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda firmaların; faaliyetine uygun taşıma yetki belgesi (K1, L1, L2 vb.) olmadan taşıma
faaliyetini korsan yürüten veya TİO yetki belgesi olmadığı halde organizatörlük faaliyeti yürüten kişilere
taşıma faaliyetini yaptırmamaları, yukarıda açıklanan nedenlere ilaveten taşıycı firmanın sorumluluk
üstlenmesi, taşınan yükün güvenli birşekilde alıcıya ulaştırılması ve denetimlerde yapılan fatura, irsaliye
ve taşıma sözleşmesi kontrolleri neticesinde söz konusu firmaların idari yaptırımlarla
karşılaşmaması bakımından oluşabilecek olumsuzluklarin engellenebilmesi amaçlanmaktadır.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Saygılarımızla,

 

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya