Satış ve İrtifak Hakkı İhale İlanı


Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından iletilen yazıda, İdaremizce  18.01.2024 

tarihinde yapılacak olan taşınmaz mal satış ve irtifak hakkı  ihalelerine ilişkin ilan metni yazımız ekinde

gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

EK-1

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya