Menkul Mal Satış İlanı Tebliği


Sayın Üyemiz,

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazısı ve ekindeki Menkul Mal satış ilanının Odanızın ilan koymaya mahsus mahallerinde ilan edilmesi, ilan asma/kaldırma tutanaklarının Başkanlığımız aracı kılınmaksızın Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderilmesi istenilmişti. Ancak, Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan ilgi (b) sayılı yazıda, Mersin 2.Vergi Mahkemesinin 11.01.2024 tarih ve 2024/2 Esas numaralı Yürütmeyi Durdurma Kararı gereği Menkul mala ait satış ilanının ilandan kaldırılması istenilmiş olup, Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısı yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

EK-1

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya