Menkul Mal Satış İlanı Tebliği


Sayın Üyemiz,

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığından alınan ilgi yazı ve ekinde dairemize gönderilen, menkul mala ait satış ilanının bir örneği odanızca ilan edilmek üzere yazımız ekinde gönderilmiştir. Menkul mala ait satış ilanının odanızın ilan koymaya mahsus mahallerinde ilan edilmesi, ilan asma/kaldırma tutanaklarının Başkanlığımız aracı kılınmaksızın Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Uray Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda...

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

EK-1

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya