Menkul Mal Satış İlanı Tebliği


Sayın Üyemiz,

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü ilgili kayıtlı yazıda Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı yazısı ve ekindeki Menkul Mal Satış İlanının Odanızın ilan koymaya mahsus mahallerinde ilan edilmesi, ilan asma/kaldırma tutanaklarının Başkanlığımız aracı kılınmaksızın Mersin Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Uray Vergi Dairesi
Müdürlüğüne gönderilmesi istenilmişti. Ancak, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığından alınan ilgi (b) sayılı yazıda, Mersin 1.Vergi Mahkemesinin 01.02.2024 tarih ve 2024/62 Esas numaralı Yürütmeyi Durdurma Kararı gereği Menkul Mala Satış İlanının, ilandan kaldırılması istenilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya