KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI'NA (KOOP-DES) YÖNELİK BAŞVURU DUYURUSU


Sayın Üyemiz,

İlgili kayıtlı yazıda,

Ticaret Bakanlığı’nın 26/06/2024 tarihli Onayı ile 2024 yılı için yine; kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlığımızca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının, faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projelerinin bütçe imkanları çerçevesinde KOOP-DES kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür. Bu çerçevede, başvurular 01 Temmuz-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak olup bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında kooperatiflere finansman desteği sağlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Saygılarımızla,

EK-1

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya