İhale İlanı


Sayın Üyemiz,

T.C.
SANLIURFA VALILIGI
Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Il Müdürlügü
Milli Emlak Müdürlügü

İlgili kayıutlı yazıda, İdaremizce tarihinde yapılacak olan taşınmazmal ve 27.06.2024 taşınırmal satış
ihalelerine ilişkin ilan metni yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

EK-1

 

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya