Mart Ayı Hububat Satış Talimatı


Sayın Üyemiz,

TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Sanlıurfa Basmüdürlügü ilgili kayıtlı yazıda, Kuruluşumuz stoklarında bulunan ve ( )'de yer alan ekmeklik buğday, arpa, Ek-1 çavdar, yulaf ve
tritikale aşağıda yer alan esaslar ve (Ek-2)'de belirtilen fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın
peşin bedel mukabili serbest olarak, yine (Ek-1)'de yer alan makarnalık buğday ve mısır aşağıda yer
alan esaslar ve (Ek-2)'de belirtilen fiyatlarla kullanıcısına peşin bedel mukabili serbest olarak
04 Mart 2024 tarihinden itibaren, kırmızı mercimek ve pirinç ise aşağıda belirtilen esaslar ve (Ek-2)'de
belirtilen fiyatlarla 04 Mart 2024 tarihinden itibaren satılacaktır.

EK-

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya