Birleşik Krallık STA Anketi


Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi ile ilgili hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarında müzakere sürecinin başlatılmasının öngörüldüğü bilgisi verilmiştir. Yazıda, Birleşik Krallık pazarında faaliyet gösteren veya Birleşik Krallık pazarı ile ilgilenen temsilcilerin ve yatırımcıların konu hakkındaki görüşlerinin alınması amacıyla, yazıda bilgisi verilen internet adresi üzerinden 17 Ocak 2024'e kadar erişilebilecek bir anket oluşturulduğu belirtilmiştir.

 

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi ile ilgili olarak taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. Bu çerçevede, Birleşik Krallık tarafı ile hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarında resmi müzakere sürecinin başlatılması öngörülmektedir. Müzakereler öncesinde özel sektör görüşlerinin alınması için Bakanlığımız anket portalında Birleşik Krallık pazarında faaliyet gösteren veya Birleşik Krallık pazarı ile ilgilenen hizmet sektörü temsilcilerine ve yatırımcılara yönelik bir anket oluşturulmuştur. (https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=161). Anket 17 Ocak 2024 Çarşamba günü sonuna kadar açık kalacaktır.

 

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya