2023 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması hk.


Sayın Üyemiz,

İSTANBUL SANAYİ ODASI
Ekonomik Araştırmalar ve Kurumsal Finans Şubesi ilgili kayıtlı yazıda, Odamız tarafından 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan "Türkiye'nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması, sanayimize ve ekonomimize ilişkin önemli bir referans
niteliğindedir. 50 yılı aşkın süredir Türk sanayi sektörünün gelişimine ışık tutan araştırma,
katılımcı kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı tanıtımına da katkıda bulunmaktadır.
2023 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına katılabilme alt sınırı, net
üretimden satışlarda 750 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satışlar büyüklüğünün Kurumlar Vergisi Beyannamesi
(E-beyanname) ile tutarlı olması gerekmektedir.
Söz konusu koşulları karşılayan ve 2023 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
araştırmasına katılmak isteyen kuruluşların;
www.iso500.org.tr adresinde yer alan "Anket Kullanıcı Girişi" uygulamasını kullanarak
anket bilgilerini doldurmaları ve Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-beyanname);
3 Mayıs 2024 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Türk sanayi sektörüne yönelik en önemli araştırma niteliğinde olan "Türkiye'nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın üyelerinize duyurulması ve katılımının sağlanması
konusunda desteğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Kurumlar & İştirakler

Şutso Medya