Çeklerin Bankalara İbrazı ile İlgili Önemli Duyuru Hk.

30 Nisan 2021 | 212
| | | |
Sayın Üyemiz;
 
Pandemi kısıtlamalarında hak kaybının önlenmesi amacıyla, çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021 tarihine  kadar durdurulmuştur.
 
30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre;
 
1) COVİD-19 nedeniyle hak kayıplarını önlemek adına ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ille 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği, 
 
2) 30/4/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler duracağı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ilâ 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı bildirilmiştir.
 
 
Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 21
2021 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 270014
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2021 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES