Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS ) Hk.

31 Aralık 2020 | 379
| | | |

Sayın Üyemiz;

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 5. Fıkrası; C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 6. Fıkrası; C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri (Ek ibare:RG23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar için (Değişik ibare:RG-21/11/2020-31311) taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler (Değişik ibare:RG-15/11/2019- 30949) ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik ibare:RG-10/1/2020- 31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga cümle:RG-15/11/2019- 30949)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesinin  d) bendi;  (Ek:RG-10/1/2020-31004) (Değişik ibare:RG-21/11/2020-31311) Bu fıkranın (g) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası, 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2021 tarihine kadar,

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesinin  g) bendi ise; (Ek:RG-21/11/2020-31311) 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, tehlikeli madde taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere, K1 yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için 1/1/2022 tarihine kadar, uygulanmaz

Ulaştrıma ve Altyapı Bakanlığı tarafından eşya taşımacılığında uygulamaya konulacak Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme sistemi ile ilgili olarak daha detaylı bilgilere https://uetds.uab.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 20
2021 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 183662
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2021 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES