KTY Çerçevesinde Düzenlenen Yetki Belgeleri Hk

07 Aralık 2020 | 370
| | | |

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyette bulunan/bulunacak firmalar için, faaliyet alanlarına göre anılan Yönetmelikte belirlenmiş olan yetki belgesi türünün çok fazla olduğu, bahse konu yetki belgelerinin birleştirilmesi (faaliyet alanlarının genişletilmesi) suretiyle sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması için, KTY'de gerekli düzenlemeler yapılacağı bildirilmektedir. Bu bağlamda, KTY ile ihdas edilen yetki belgesi türlerinin birleştirilmesi suretiyle sayılarının azaltılması için gerekli çalışmalara başlanmış olduğu belirtilerek bu hususa ilişkin  görüşleriniz talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak konu hakkındaki görüş ve önerilerinizin 15.12.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ulaştırılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarız

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 28
2021 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 210114
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2021 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES