TKDK 9. Başvuru Çağrı İlanı Hk.

21 Mayıs 2020 | 19
| | | |

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI 

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

 

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Balıkesir

Diyarbakır

Kahramanmaraş

Manisa

Sivas

Ağrı

Burdur

Elazığ

Karaman

Mardin

Şanlıurfa

Aksaray

Bursa

Erzincan

Kars

Mersin

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzurum

Kastamonu

Muş

Trabzon

Ankara

Çankırı

Giresun

Konya

Nevşehir

Uşak

Ardahan

Çorum

Hatay

Kütahya

Ordu

Van

Aydın

Denizli

Isparta

Malatya

Samsun

Yozgat

 

 

 

 

 

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

TEDBİR ADI

 

SEKTÖR

 

SEKTÖR ADI

 

DESTEK ORANI

 

DESTEK

 

 

KODU

 

 

 

BÜTÇESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AVRO)

 

Tarımsal

101-1

 

Süt Üreten Tarımsal

 

 

 

 

 

 

İşletmeler

 

 

 

 

 

İşletmelerin

 

 

 

 

 

 

 

 

101-2

 

Kırmızı Et Üreten Tarımsal

 

 

 

 

 

Fiziki

 

 

 

 

 

 

 

İşletmeler

 

 

 

 

 

Varlıklarına

 

 

 

%50-70

104.000.000

 

 

 

 

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal

 

Yönelik

101-3

 

 

 

 

 

 

 

İşletmeler

 

 

 

 

 

Yatırımlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yumurta Üreten Tarımsal

 

 

 

 

(101)

101-4

 

 

 

 

 

 

İşletmeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkisel Üretimin

%65

 

 

 

 

302-1

 

Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel

 

 

 

 

 

 

(Ağrı, Ardahan, Balıkesir,

 

 

 

 

 

Ürünlerin İşlenmesi ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çankırı, Diyarbakır, Erzincan,

 

 

 

 

 

 

 

Paketlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzurum, Hatay, Isparta,

 

 

 

 

 

 

 

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karaman, Kars, Mersin, Muş,

 

 

 

 

302-2

 

Üretimi, İşlenmesi ve

 

 

 

 

 

 

 

Tokat ve Yozgat)

 

 

 

 

 

 

 

Paketlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiftlik

302-3

 

Zanaatkârlık ve Katma

%55- %65

 

 

 

Faaliyetlerinin

 

Değerli Ürünler

 

 

 

 

 

 

 

(Afyonkarahisar, Amasya,

 

 

Çeşitlendirilmesi

 

 

 

 

 

54.000.000

 

 

 

Kırsal Turizm ve Rekreasyon

 

Aksaray, Ankara, Aydın,

 

ve İş Geliştirme

302-4

 

 

 

 

 

 

Faaliyetleri

 

Burdur, Bursa, Çanakkale,

 

 

(302)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çorum, Denizli, Elazığ,

 

 

302-5

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giresun, Kahramanmaraş,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastamonu, Konya, Kütahya,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302-6

 

Makine Parkları

 

Malatya, Manisa, Mardin,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevşehir, Ordu, Samsun,

 

 

 

 

302-7

 

Yenilenebilir Enerji Tesisleri

 

Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak,

 

 

 

 

 

 

Van)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

TEDBİR ADI

BAŞVURU TARİHLERİ

 

 

 

 

Çiftlik

Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde

Faaliyetlerinin

bulunan   TKDK   İl   Koordinatörlüklerinde   kabul   edilmeye

başlanacaktır.

Çeşitlendirilmesi ve

Online Proje Başvuru Sistemi 23.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.

İş Geliştirme

Başvuruların son teslim tarihi 26.06.2020, saat 18:00’dir.

 

(302)

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

Tarımsal

Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde

İşletmelerin Fiziki

bulunan   TKDK   İl   Koordinatörlüklerinde   kabul   edilmeye

başlanacaktır.

Varlıklarına Yönelik

Online Proje Başvuru Sistemi 30.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.

Yatırımlar

Başvuruların son teslim tarihi 03.07.2020, saat 18:00’dir.

 

(101)

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

YATIRIM SÜRELERİ

Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 9.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 21
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 121602
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES