Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığı’nın Kullanılması Hk.

05 Mayıs 2020 | 132
| | | |

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda;T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMRÜKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün olduğunu,”

“Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılabileceğini” belirttiği ifade edilerek; Odamız üyesi ilgili firmaların bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 35
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 220957
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES