Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

25 Mart 2020 | 36
| | | |

Sayın Üyemiz;

22/03/2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri; 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, “Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için verilmiş olan beyannameler” başlıklı Geçici 2 nci madde ile Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanların, 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Detaylı bilgiler ve söz konusu tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 29
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 80890
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES