TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş Test Portalı Hk.

30 Aralık 2019 | 136
| | | |

Sayın Üyemiz,

TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ; T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM ortaklığında kurulmuş bir şirkettir.

Şirketin amaçları içerisinde; yerli test alt yapı envanteri oluşturulması, Türkiye’de yapılmayan testlerin yapılabilirliğinin sağlanması, yurtdışında yapılan testlerin yurtiçinde yapılabilirliğinin sağlanması, kamu malı test altyapılarının diğer sanayi kurum/kuruluşlarına kullandırılması ara yüz olunması gibi önemli faaliyetler yer almaktadır.

TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş, faaliyet alanlarına uygun olarak halihazırda “Yerli Test Altyapı Envanteri Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Söz konusu portal üyemizde mevcut test altyapılarının verimli kullanımına, mükerrer yatırımların engellenmesine, yeni yapılacak yatırımların doğru yönlendirilmesine, piyasa denetim ve gözetim kapsamındaki test faaliyetleri süreçlerinin hızlanmasına ve yerli test cihazları üreticilerinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Geliştirilmekte olan portal (portal.tr-test.com.tr) aracılığı ile 1000’den fazla firmada mevcut 10.000’e yakın test kabiliyetine ve 4000’den fazla test standardına erişim sağlanabilmektedir.

Türkiye’de yerleşik test kabiliyetlerinin portalımıza aktarılması ile test ihtiyacı olan firmaların ihtiyaçlarına hızlı cevap verilmesi, test laboratuvarlarının üreticilere doğrudan ulaşılabilmesi, test ekipmanları üreten firmaların ise ihtiyaç sahibi laboratuvarlara erişebilmesi sağlanacaktır.

Yazılım, donanım askeri ve sivil standartlara uygun test altyapısı mevcut olan ve bu test altyapısı ticari olarak dış müşterilere ulaştırmak isteyen üyelerimizin portal.tr-test.com.tr adresine kayıt yaptırmaları hususunu bilgilerinize sunulmuştur.

 

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 23
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 73045
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES