Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS ) Hk.

01 Kasım 2019 | 676
| | | |

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 5. Fıkrası  C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma (370 TL) verilir.

6. Fıkrası  C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma (740 TL)  verilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesi uyarınca K1 ve K3 Yetki Belgesi olan gerçek ve tüzel kişiler  31.12.2019 tarihi itibari ile  taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden gönderinin eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bilgileri yanlış  bildirenlere 5 uyarma cezası (370 TL), gerekli bilgileri U-ETDS sistemine girmeyenlere ise 10 uyarma cezası (740 TL) para cezası ve verilecektir.

Ulaştrıma ve Altyapı Bakanlığı tarafından eşya taşımacılığında uygulamaya konulacak Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme sistemi ile ilgili olarak daha detaylı bilgilere https://uetds.uab.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 32
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 19361
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES