Askıya Alma ve Kota Başvuruları Hakkında Duyuru

16 Mayıs 2019 | 305
| | | |

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının,ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda  Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedildiği belirtilmiştir.

Yazının devamında, Avrupa Birliği ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin ekte yer alan listedeki ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği vurgulanarak başvurulara ilişkin formlara  https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi   adresinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı,GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip,tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önemli olduğu açıklanmıştır.

Konu hakkında ilgili Bakanlıktan iletişime geçilecek  olan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Mehmet CUMHUR  Uzman  T:0 312 204 99 43     E: cumhurm@ticaret.gov.tr
Fundagül BACI          Uzman  T: 0 312 204 91 46    E: bacif@ticaret.gov.tr
Furkan Eren KAHVECİ   Uzman   T: 0 312 204 95 77  E: kahvecif@ticaret.gov.tr
Elektrik-Elektronik,Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVİ   Uzman   T:0 312 204 95 84  E: hartavim@ticaret.gov.tr
Osman   SERT                 Uzman    T: 0 312 204 99 38  E: osmans@ticaret.gov.tr
Fatma Hilal YÜNEY        Mühendis    T: 0 312 204 92 96   E: yuneyf@ticaret.gov.tr
Neslihan YAVUZ           Uzman Yrd.     T: 0 312 204 95 94   E: yavuzne@ticaret.gov.tr

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 13
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 122266
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES