Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

13 Mayıs 2019 | 284
| | | |

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan gelen yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 25.04.2019 tarih ve 32246 sayılı yazısına binaen aşağıdaki bilgilerin üyelerimize duyurulması talep edilmiştir.

Buna göre; 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin, ‘’Bu Yönetmelik, başta ADR’nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.’’ hükmü gereği, söz konusu Bakanlıkça hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik‘’in 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 20
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 121053
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES