Metroloji ve Standart İşleri ile İlgili Diğer İşler (Ölçü Aleti Genel Af Duyurusu) Hk.

24 Nisan 2019 | 417
| | | |

Sayın Üyemiz,

Şanlıurfa Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Mdürlüğü'nden alınan bir yazı'da 28.02.2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklendiği bildirilmiştir.

Bu muafiyet ile 01.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28.02.2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde (son gün 28.05.2019) ölçü aleti türüne göre ilgili İl Müdürlüklerine, Belediye Grup Ayar Memurluklarına ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletlerini kullanabileceklerdir.

İlgili Kanunla değişiklik yapılan maddelere ilşkin uygulamalar bu çerçevede değerlendirilerek yürütülecektir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 18
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 121073
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES