Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Hk.

24 Nisan 2019 | 343
| | | |

Sayın Üyemiz,

TOBB’den alınan yazıda, Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı  Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısına atfen; ülkemizin taraf olduğu Uluslararası  Denizcilik Örgütü (IMO) ile imzalanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası  Sözleşmesi (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, ilgili genel müdürlük tarafından hazırlanarak 27.03.2017 tarihli ve 26544 sayılı  Baklan Olur'u ile yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" kapsamında doğrulanmış  ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmemektedir.

Ayrıca bahsedilen Yönerge'nin uygulamasında yaşanan tecrübe, ilgili Bakanlığa iletilen görüş  ve talepler göz önünde bulundurularak yeniden yayımlanmıştır.

27.03.2017 tarih be 26544 sayılı  söz konusu yönerge yürürlükten kaldırılmış  olup 26.03.2019 tarihli ve 24216 sayılı  Bakan Olur'u ile yeniden yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge'ye ilgili Genel Müdürlük internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat bölümünün Yönergeler kısmından erişilebilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 31
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 154118
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES