Sloganlı Afiş Tasarım Yarışması ve Bir Çırağın 15 Temmuz Hatırası Kompozisyon Yarışması Hk.

24 Nisan 2019 | 235
| | | |

Sayın Üyemiz;

Şanlıurfa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan 22.04.2019 tarih ve 66623697.-774.01.03-43715617 sayılı yazı ile, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla; ahilik kültüründe var olan sevgi, saygı, dürüstlük, iş disiplini ve ahlaki değerlerini öğrenmeleri için mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören çırak öğrenciler arasında “Sloganlı Afiş Tasarım Yarışması” ve “Bir Çırağın 15 Temmuz Hatırası Kompozisyon Yarışması”nın düzenleneceği bildirilmiştir.

Yarışma ile ilgili şartname aşağıdadır. Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı “Bir Çırağın 15 Temmuz Hatırası Kompozisyon Yarışması”

 YARIŞMANIN AMACI

15 Temmuz, millî iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. 15 Temmuz, tüm Türkiye’nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir.

15 Temmuz gecesi darbeye karşı kendini sokağa atan, meydanları havalimanlarını dolduran, tanklara, tüfeklere, savaş uçaklarına ve helikoptere karşı göğsünü siper ederek canı pahasına demokrasiye sahip çıkan gizli kahramanların yanında, evde dua eden, basın ve yayın organlarından olayları kaygıyla takip eden, Ahiliğin günümüzdeki temsilcileri olan çırak öğrencilerimizin ruh dünyasında bıraktığı geceye dair izlerin yazılı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

KONUSU

Ahiliğin günümüzdeki temsilcileri olan çırak öğrencilerimizin 15 Temmuz gecesinin ruh dünyalarında bıraktığı izlerin yazılı ve kompozisyon olarak ifade edilmesi.

HEDEF KİTLE

Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrenciler.

KATILIM ŞARTLARI

*Yarışmaya mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrenciler katılabilir.

*Yarışmaya katılım bireyseldir.

*Yarışmacılar en fazla bir eser ile katılabilir.

*Eserler özgün ve yenilikçi olmalıdır.

*Kopya eserin yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir.

*Yazı, Times New Roman formatında, 12 punto, 1,15 satır aralığı ve en az 500- en fazla 800 kelime olacak şekilde yazılacak olup, teknik serbesttir.

*Değerlendirmenin objektif yapılabilmesi açısından, eserlere ait evrakın hiçbir yerinde öğrenci ve okula ait bilgiler yer almayacaktır. Söz konusu bilgiler ekte yer alan “Yarışmacı Bilgileri” formunda doldurularak başvuru evrakı ile birlikte teslim edilecektir.

*Öğrenciler eserlerinin asıllarını, yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde, okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Bu kapsamda öğrenciler öğretmenlerinden danışmanlık yardımı alabilirler.

*Okul müdürlükleri yarışma takviminde belirtilen süre içinde kendilerine ulaşan eserleri, en az biri Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı Branşından olmak üzere yeterli sayıda öğretmenden oluşturulan bir komisyon aracılığı ile değerlendirerek, seçilen en fazla 3 eseri il milli eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.

*İl milli eğitim müdürlüklerinde müdür yard./şube müdürü başkanlığında, Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı Branşından yeterli sayıda öğretmenden oluşturulan bir komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir. İstanbul ve Ankara illerinden seçilen 3 eser, diğer illerden ise 1 eser Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığına gönderilecektir.

*Bakanlığa ulaşan eserler İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, yarışma süreci kapsamında kendilerine ulaşan eserleri, yarışmacıların telif hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanınan haklar çerçevesinde korunması kaydıyla, her türlü şekilde değerlendirebilecektir.

*Yarışmada ödül almaya hak kazanan öğrenciler Bakanlığımızın http://mtegm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kırşehir’de yapılacak ödül törenine katılacak öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin yol, konaklama ve verilecek ödül giderleri Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Ayrıca İl bazında birinci olan eserin sahibi çırak öğrenciye ve danışman öğretmenine yapılacak taltifler Valiliklerin takdirindedir.

*Komisyon değerlendirme sonuçları kesindir, itiraz edilemez.
 

Teslim edilecek eserler için adres:

Milli Eğitim Bakanlığı Ek Binası İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı

Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:21 Teknikokullar Beşevler/ANKARA

Yarışma ile ilgili detayları ve duyuruları http://mtegm.meb.gov.tr web adresinden takip edebilirsiniz.

           Osman DOLGUNYÜREK Cep Tel:(0505) 374 86 46  İş Tel:(0 312) 413 33 57 osman.dolgunyurek@meb.gov.tr

           Zeynel GÜNDOĞMUŞ       Cep Tel: (0532) 642 74 18 İş Tel: (0312) 413 24 63 zeyne.gundogmus@meb.gov.tr

  • a)      Yarışmaya mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrenciler katılabilir.    

 

ŞARTNAME VE DETAY BİLGİLER İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
 

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 17
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 22263
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES