İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Duyurusu Hk.

15 Mart 2019 | 428
| | | |

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız 07.03.2019 tarihli yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya istinaden, ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemizde ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için ‘’İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi’’ (İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmekte olup, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek anılan tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kaydolması gerektiği vurgulanmıştır.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 14
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 122260
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES