Sayısal Takoğraf Sistemi İle İlgili Seminer'e Davet

06 Mart 2019 | 407
| | | |

Sayın Üyemiz,

Karayolu Taşıma Yönetmeli çerçevesinde C2,C3,K1,L1,L2,N1,N2,R1,R2,M1,M2,P2,T1  ve/veya T2  yetki  belgesi ne sahip firmaların , faaliyetlerine ilişkin bilgileri Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığında oluşturulan Ulaştırma Elektronik  Takip ve Denetim  Sistemine   (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri /iletmeleri konusunda zorunlulukları bulunduğ uve 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmiştir.

Diğer bir konu; yetki belgesi sahibi firmalarımızın sayısal takograf  kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi  eki taşıt belgesinde  kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf  ünitelerindeki verileri,taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir Bakanlığa belirlenen  kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu bulunduğu ve söz konusu zorunluluğun 01.01.2020 tarihinden  itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Yukarıda yazılan yükümlülüklerle ilgili, anılan yetki beglesi sahibi firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamalarına teminen, TOBB koordinasyonunda  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının temsilcilerinin katılımıyla ; Elektronik Takip ve Denetim Sİstemi (U-ETDS) ve Sayısal Takoğraf sistemine ilişkin konunun firmalarımıza anlatılması ve bu sistemlere nasıl very gönderileceğinin görsel olarak gösterilmesi suretiyle bilgi verilmesi ve yükümlülüklerinin paylaşılacağı seminer 09.03.2019 tarihinde saat 10:00’da Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Toplantıya firmanız temsilcisi, muhasebecisi, bilgi işlem sorumlusu v.b. kişiler toplantıya katılım sağlaması gerekmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 25
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 122235
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES