Elektronik Tebligat Sistemi Hk.

18 Aralık 2018 | 872
| | | |

Sayın Üyemiz;

İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2018 Tarih ve 80572740-645 Sayılı Yazısı,  İlgi yazı ile; 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Elektronik Ortamda Tebliğ" başlıklı 40/A maddesinin eklendiği, düzenlemeyle Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği belirtilmektedir. Ayrıca bu kapsamda 25.01.2018 Tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No:1) yayınlandığı, elektronik tebligat sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak sistemin 05.11.2018 Tarihinde devreye alındığı bildirilmiştir.

Anılan Tebliğ'de Bakanlıkça ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Ayrıca Tebliğ'de 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dahil olmak üzere, Maliye Bakanlığı'nca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabileceği düzenlenmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 17
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 123976
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES