Askıya Alınması Uygulaması Hk.

27 Kasım 2018 | 900
| | | |

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede,  AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığımıza en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümü incelenebilir. Ayrıca firmaların listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünleri GTP’sinden ziyade tanımlarını inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir. Bilgilerinize saygıyla sunulur.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

-   Merve BAYATA               Uzman            T: 0 312 204 95 75      E: mbayata@ticaret.gov.tr

-   Ali Arda Alıcı                  Uzman             T: 0312 204 99 47      E: aliciarda@ticaret.gov.tr

-   Mehmet CUMHUR         Uzman             T: 0 312 204 99 43     E: cumhurm@ticaret.gov.tr

-   Ekin Deniz TİMUR         Uzman Yrd.      T: 0 312 204 92 91     E: timured@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

-  Muhammet HARTAVİ      Uzman            T: 0 312 204 95 84     E: hartavim@ticaret.gov.tr

-  İsmail TULUKÇU             Uzman            T: 0 312 204 99 78     E: tulukcui@ticaret.gov.tr

-  Murat Özmen                  Uzman            T: 0 312 204 99 38     E: ozmenm@ticaret.gov.tr

-  Fatma Hilal Yüney           Mühendis        T: 0 312 204 92 96     E: yuneyf@ticaret.gov.tr

-  Neslihan Yavuz                Uzman Yrd.    T: 0 312 204 95 94     E: yavuzne@ticaret.gov.tr


İthalat Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah. 2180 Cad. No 63 Kat:14  06530  Çankaya/Ankara

Tel : 0 312 212 8752 Faks : 0 312 212 8765  Email : sanayi1@ekonomi.gov.tr

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 32
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 120890
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES