Perakende Ticarette Yönetmelik Değişiklikleri Hk.

16 Kasım 2018 | 689
| | | |

Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan yazıda; 07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticaret'te Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 5362 sayılı Kanunun 62. maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 inci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza , zincir mağaza , bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden , bunların dışındaki  perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz.

(2) Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir."

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 23
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 123999
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES