Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu'na 33 meslek İlave edilmesi Hk.

02 Kasım 2018 | 812
| | | |

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda; Bilindiği üzere, çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdam zorunluluğu devam etmektedir. 

26 Eylül 201 7 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81' e yükselmiştir. 2017/1 sayılı tebliğde belirtilen ve Ek1 'de yer alan meslekler için 12 aylık geçiş süreci tamamlanmış olup, 27 Eylül 2018 tarihi itibariyle söz konusu mesleklerde "mesleki yeterlilik belgesi" zorunluluğu fiilen başlatılmıştır. Söz konusu mesleklerde sınav ve belgelendirme ücreti, 31.12.2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır. Konuya ilişkin olarak TOBB tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.ş, "Metal", "Makine", "Otomotiv", "Asansör" ve "Perakende" sektörlerinde sınav ve belgelendirme hizmetlerine tüm hızıyla devam etmekte olup, zorunluluk getirilen yeni mesleklerde sınav ve belgelendirme konusunda belgelendirme ve yönlendirme desteği vermektedir. Bu kapsamda, zorunluluk getirilen yeni mesleklerle ekteki mesleki yeterlilik belgelerinin tamamlanması amacıyla üyelerimizin ve çalışanların başvuruları alınarak TOBB MEYBEM'e iletilecektir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen meslekler için lütfen tıklayınız

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 23
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 120907
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES