E- İhale Zorunlu Oluyor

04 Ekim 2018 | 1194
| | | |

Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıda, kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana kullanılan e-teklif alınan beyan usulünün (e-ihale) kapsamı genişletilerek, 19 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 milyon TL'ye, mal alımlarında 8 milyon TL'ye kadar olan açık ihalelerin "e-ihale" ile yapılmasının mümkün hale getirildiği,

2 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden, açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kanunun 2 i İnci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenler "e-ihale" ile yapılabileceği,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna açıklanan "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük icraat Programı"nda da "E-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması" eylemine yer verilmiş ve ulusal ölçekte e-ihale kullanımının arttırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. 

2019 yılında belli tutarın altındaki ihalelerin "e-ihale" ile yapılmasının zorunlu hale getirilmesi öngörüldüğünden, e-ihale uygulamasına ilişkin hazırlanan eğitim videoları, rehber ve yardım sayfalarına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardimEkran/EBeyan/default.aspx ve https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YardimEkran/EBeyanldefault.aspx?kType=istekli web adreslerinden erişim sağlanabileceği hususunu,

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 26
2019 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 210195
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2019 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES