T.C. Şanlıurfa 2. İcra Dairesi 2016/977 Esas Taşınmazın Açık Artırma İlanı Hk.

01 Şubat 2018 | 3158
| | | |

T.C. Şanlıurfa 2. İcra Dairesi 2016/977 Esas Taşınmazın Açık Artırma İlanı.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İl, Merkez İlçe, 107 Ada, 12 Parsel, OVABEYLİ Mahalle/Köy, Dava konusu taşınmaz 6.192,71 m2 yüz ölçümlü fabrika binası ve arsası vasıflı taşınmazdır. Keşif günü yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde çırçır fabrikası binası ve depo alanları bulunmaktadır. Parselin kuzey cephesinde 660 m2 alanlı fabrika binası 1.110 m2 5 adet depodan oluşan prefabrik yapı bulunmaktadır. Toplam prefabrik yapı alanı 1.770 m2 olarak hesap edilmiştir. Parselin doğusunda ise çelik kolonlar üzerine çelik konstrüksüyon çatı olarak inşa edilmiş depo alanı bulunmakta olup bu alan 1.360 m2 alanlı olarak hesap edilmiştir. Parsel üzerinde 133 m2 betonarme karkas yapı tarzı ile inşa edilmiş idari bina bulunmaktadır. Taşınmaz 5 oda olarak kullanıma sunulmuş olup giriş kapısı demir doğrama yerler mermer kaplama duvarlar plastik boyalıdır. Taşınmazın pencereleri PVC doğramadır. Yapılan uydu incelemelerinde idari binanın bir kısmı parsel dışında kaldığı yola tecavüzde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fabrika tarafından kullanılan kantar binası parsel sınırları dışında yer aldığından dolayı değerlendirmede dikkate konulmamıştır.

Prefabrik yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016 yılı yapı yaklaşık birim fiyatlarına göre 2C sınıfı olup yıpranma payları düşülecektir. Sundurma çatı alanı ise 2B idari bina ise 3A yapı sınıfı olarak dikkate alınmıştır.

Arsa Bedeli : 6.192,71 m2 X 50 TL/m2=309.635TL

Fabrika ve Depo : 1.700 m2 X 460 TL/m2 X (1-0,25) = 586.500 TL

Sundurma Çatı Alanı: 1.360 m2 X 390 TL/m2 x (1-0,40)=318.240 TL

İdari Bina : 133 m2 X 630 TL/m2 X (1-0,50) = 41.895 TL

Toplam Bedel : 1.256.270 TL

Fabrika binası ve arsasında yapılan diğer incelemelerde makine ve techizatların fabrika alanında olduğu tespit edilmiş ve birim fiyatları aşağıda belirtilmiştir.

S.NO Parça Adı ve Cinsi         Markası                   Miktarı        B.Fiyatı           Tutarı(TL)

1-) Hidrolik Pres                      maksan 0328             1               30.000           30.000

2-) Kantar 60 tonluk                Esit                             1               35.000           35.000

3-) 400 Kw trafo                       ---                              1                20.000           20.000

4-) Çırçır mak.                     Tiyeklioğlu 2013           52                1.000             52.000

5-) Çırçır alt çiğit helezonu        ---                           60 mt           100                6.000

6-) Çırçır üst helezonu              ---                           60 mt           100                 6.000

7-) Seyar helezon                     ---                               2               1.000              2.000

Toplam= 151.000

Yıpranma Payı %10= 15.100

Genel Toplam= 135.900 TL

Fabrika binası, makina ve teçhizatlar dahil toplam değeri : 1.392.170 TL

Adresi : Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Ovabeyli Mah. Yardımcı Yolu Üzeri

Yüzölçümü : 6.192,71 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Dava konusu taşınmaz Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi belediyesinden alınan imar durum bilgisine göre taşınmazın fabrika arsası imarlı olduğu öğrenilmiştir. Taşınmaz Eyyübiye belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Kıymeti : 1.392.170,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 28/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Şanlıurfa 2. İcra Dairesi Kalemi - Şanlıurfa Adliyesi Ek Hizmet Binası Haliliye/Şanlıurfa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/977 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılmayan tüm ilgililere tebligat yerine kain olmak üzere ilan olunur.

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 44
2023 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 163835
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2023 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES