İnoSuit İnovasyon Odaklı Mentörlük Programı Hk

11 Ocak 2018 | 892
| | | |

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 67 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden ve 2017 yılı Kasım ayında bitmesi planlanan program ile ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmiştir.

Bu amaçla, programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikmemek amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca 2018 yılı Ocak ayında başlaması planlanan üçüncü dönemden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "inovasyon yönetimi” konusunda deneyime/uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımları mümkün olacağı bildirilmektedir.

Bu itibarla, Ocak 2018 döneminde programa katılmak isteyen firmalar için programa katılım koşulları ile yürütülmesine ilişkin tüm detaylara http://www.tim.org.tr/tr/inosuit.html adresinden ulaşılabilmektedir. Program ile ilgili bütün soruların inosuit@tim.org.trmail adresine gönderilmesi mümkün bulunmak olup, ayrıca ekte "İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” tarafınıza sunulmuştur.

Bilgilerinize saygıyla sunulur. 

Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası
Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9 ( Şanlıurfa Valiliği Arkası) Şanlıurfa/ TÜRKİYE
Online Ziyaretçi Sayısı: 30
2020 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 123308
Geçmiş Yıl Ziyaretçi Raporları
Copyright © 2014-2020 Şutso Bilgi İşlem, Uygulama BES