Endüstriyel Uygulama Programı Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gideri Desteği

2015-08-13 14:10:45
Okunma Sayısı: 1181

Fonu Sağlayan Kuruluş KOSGEB
Fon Özeti Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanmaktadır.

Endüstriyel Uygulama Programında proje süresi en çok 18 (on sekiz) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 (yüzellibin) TL, ayrıca geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 (ikiyüzbin) TL destek sağlanır. 
 
Toplam tutarın %75'ine destek sağlanmaktadır. Geri kalan kısmın, proje sahibi tarafından karşılanması gerekmektedir.

 
Fonun Toplam Miktarı KOSGEB kaynakları ile sınırlıdır
Alabileceğiniz Fon Miktarı 350.000 TL
Başvuru Zamanı Sürekli başvuru kabul edilmektedir
Başvuruyu Kimler Yapabilir
 • KOBİ-Şirket
 • Bireysel Girişimci
 • Araştırmacı-Öğrenci
 • Çiftçi-Esnaf-Sanatkar
Desteklenen Faaliyet Türü
 • Malzeme ve ekipman alımı
 • Ar-Ge
Fonun Kullanılabileceği Sektörler
 • Gıda
 • Telekom
 • Bilişim
 • Madencilik
 • Kamu
 • Kentsel Altyapı
 • Adalet
 • Güvenlik
 • Sosyal Güvenlik
 • Turizm
 • Kültür
 • Ulaştırma
 • Sulama
 • Hizmetler
 • İnşaat
 • Eğitim
 • Enerji
 • Çevre
 • Finans
 • Sağlık
 • Sanayi
 • Kimya
 • Tarım
Gerekli Şartlar Endüstriyel Uygulama Programına;
 • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
 • Doktora çalısması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip asaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri
başvurabilir.